Drie redenen waarom ISO 27001 certificering werknemers helpt

Door het implementeren van ISO 27001 kunnen bedrijven en organisaties werken aan de professionalisering van hun uitstraling. Met ISO 27001 zorgt u er immers voor dat relaties weten dat u de internationale standaard voor de werkwijze van een informatiebeveiligingsbeheer systeem (ISMS) onderschrijft en hanteert. Dat is niet het enige voordeel, ook uw medewerkers kunnen profiteren van een werkomgeving waarin ISO 27001 is geïmplementeerd. 

Drie redenen maken duidelijk op welke manier de internationale standaard ook voor medewerkers van belang is.

1) Het leidt tot meer werk

Een organisatie of onderneming welke ISO 27001-gecertificeerd is, laat zien dat men de cyberbeveiliging serieus neemt. Dit heeft niet alleen een positieve impact op de uitstraling naar buiten toe, ook voor bestaande klanten is dit een absolute pré. Niet zelden leidt de certificering tot omzetverhoging. Met andere woorden: het ISO 27001 certificaat brengt een duidelijk concurrentievoordeel met zich mee. U weet zich dan als organisatie duidelijk te onderscheiden van anderen in uw sector. Dit voordeel werkt door in de houding van uw werknemers.

In commercieel opzicht is de ISO 27001 certificering een sterk verkoopargument. Door de reputatie van de onderneming op het gebied van beveiliging als USP te gebruiken, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Werknemers krijgen op die manier de mogelijkheid om te laten zien van hun meerwaarde is.

2) Het beschermt banen

ISO 27001 heeft direct invloed op het informatiebeveiligingsbeleid en -procedures binnen de organisatie. Deze geven de werknemers de juiste handvatten zodat men weet hoe men moet anticiperen op vastgestelde situaties. Deze werkwijze heeft een tweetal voordelen voor de werknemers.

Het eerste voordeel is dat dit het risico beperkt op het ontstaan van een datalek. De reputatieschade als gevolg van gelekte data, leidt dit in veel gevallen ook tot het verlies van arbeidsplaatsen. Dit banenverlies is veelal het gevolg van de veranderde houding van relaties en derden. Is er eenmaal een datalek geweest, dan zijn bestaande relaties vaak huiverig om de samenwerking voort te zetten, hetgeen in de regel leidt tot omzetverlies. Niet zelden zal een organisatie de activiteiten dan op een kleinere schaal moeten voortzetten waardoor het aantal arbeidsplaatsen afneemt.

Het tweede voordeel is dat medewerkers die over voldoende kennis beschikken en de geldende voorschriften hebben opgevolgd, niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van een eventueel datalek. Het directe gevolg is dat men de oorzaak van het datalek niet bij direct bij de (handelswijze van) de medewerker(s) legt, maar juist grondig onderzoek gaat doen naar de oorzaak.

3) Het beschermt persoonsgegevens

Niet zelden maken medewerkers zich terecht zorgen omtrent de beveiliging van de klantgegevens. In veel gevallen zou men zich ook zorgen moeten maken over de beveiliging van hun eigen persoonsgegevens. Binnen organisaties en ondernemingen is namelijk veel data aanwezig over de werknemers. Een ISO 27001 certificering geeft dan niet alleen zekerheid aan de relaties op het gebied van de bescherming en verwerking van hun persoonsgegevens, ook voor medewerkers is de wetenschap dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met hun persoonsgegevens een hele geruststelling. In veel gevallen kan die geruststellende gedachte een positieve invloed hebben op de productiviteit van de werknemers.

Heeft u interesse in ISO2HANDLE? Vraag dan een gratis demo aan!

[addtoany]

Leave a comment

Contact opnemen

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies