Optimaliseer je bedrijfsprocessen met Six Sigma en een managementsysteem

Optimaliseer je bedrijfsprocessen met Six Sigma en een managementsysteem

Een gestructureerde methode die zorgt voor consistente, meetbare en duurzame verbeteringen in processen en producten.
door
Nico Abbink
Kwaliteitsmanagement
November 11, 2023

Wat is Six Sigma?

Six Sigma is een methode voor kwaliteitsbeheersing die zich richt op het verminderen van variatie en het verbeteren van de kwaliteit van processen en producten. Het omvat het gebruik van statistische methoden en analytische tools om problemen in processen te identificeren en op te lossen. De methode richt zich op het verminderen van variatie in een proces door middel van het identificeren en elimineren van de oorzaken van deze variatie. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van statistische analyses en het toepassen van verbeteringsmethoden zoals DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) of DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify).

Six Sigma is ontwikkeld door Motorola in de jaren tachtig en wordt nu wereldwijd gebruikt in verschillende industrieën en sectoren, waaronder de productie, dienstverlening, gezondheidszorg en overheid. Het is een gestructureerde methode die zorgt voor consistente, meetbare en duurzame verbeteringen in processen en producten.

Als QHSE, KAM manager wil je graag je bedrijfsprocessen optimaliseren en de kwaliteit van je producten en diensten verbeteren. Echter, soms loop je tegen complexe problemen aan die een negatieve invloed hebben op de prestaties van je organisatie. Gelukkig is er een beproefde methodologie die je kan helpen deze uitdagingen aan te pakken en je bedrijfsprocessen te optimaliseren voor betere resultaten: Six Sigma.

Lean Six Sigma Image

5 stappen binnen Six Sigma – DMAIC

Six Sigma – DMAIC staat voor: Definieer, Meet, Analyseer, Verbeter en Controleer. Laten we eens in detail kijken naar elke fase en hoe deze kan worden toegepast als oplossing voor problemen binnen organisaties.

Definieer

In deze fase wordt het probleem duidelijk afgebakend en worden de doelen en doelstellingen van het project vastgelegd. Het omvat het vormen van een projectteam, het bepalen van de scope van het project en het identificeren van belangrijke betrokkenen. Een duidelijke definitie van het probleem en het vaststellen van de doelen zijn essentieel voor een succesvolle Six Sigma – DMAIC implementatie.

Meet

In deze fase wordt data verzameld om de huidige prestaties van het proces te meten. Het meten van de huidige prestaties is essentieel om inzicht te krijgen in het probleem en om de voortgang te kunnen monitoren. Met behulp van geavanceerde meettechnieken kunnen we gegevens vastleggen, metingen en statistieken analyseren en inzicht krijgen in de huidige status van het proces.

Analyse

In deze fase wordt de data geanalyseerd om de oorzaken van het probleem of de variatie te identificeren. Door middel van de Analyse-fase kunnen we geavanceerde analysetechnieken toepassen om patronen, trends en verbanden in de gegevens te ontdekken. Dit helpt ons om de root cause van het probleem te achterhalen en gerichte verbeteringsmaatregelen te identificeren.

Verbeter

In deze fase worden oplossingen ontwikkeld en geïmplementeerd om de geïdentificeerde problemen aan te pakken. Met behulp van de verbeterfase kunnen we verschillende oplossingen ontwikkelen en evalueren welke het meest effectief zijn. Door middel van simulaties en scenarioanalyses kunnen we de impact van verschillende oplossingen evalueren voordat ze worden geïmplementeerd.

Controleer

In deze fase worden de resultaten van de verbeteringen gecontroleerd en geborgd om ervoor te zorgen dat de gewenste prestaties worden gehandhaafd. Met behulp van de Controleer-fase kunnen we prestatie-indicatoren (KPI’s) instellen, monitoren en rapporteren. Als aanvulling op de traditionele DMAIC-fases, voegen we vaak een extra stap toe: standaardisatie. Hierbij wordt de verbeterde werkwijze gestandaardiseerd en geïntegreerd in de organisatie

Six Sigma Implementatie

Hoe zorg je voor een goeie implementatie van Six Sigma – DMAIC?

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten zijn belangrijke doelen voor elke organisatie. Een effectieve manier om deze doelen te bereiken is door Six Sigma – DMAIC toe te passen. Echter kan de implementatie van Six Sigma – DMAIC complex zijn met veel gegevens om te verzamelen, te analyseren en te interpreteren. Daarom kan moderne managementsoftware, zoals ISO2HANDLE, een waardevol hulpmiddel zijn om de implementatie van Six Sigma – DMAIC te vergemakkelijken en te versnellen.

Met ISO2HANDLE kunnen gegevens efficiënt worden verzameld en geanalyseerd, processen worden gevisualiseerd en geoptimaliseerd, en verbeteringsmaatregelen worden gevolgd en beheerd. Dit helpt bij het automatiseren van de dataverzameling en analyse, het identificeren van trends en patronen in de gegevens, het genereren van rapporten en dashboards om de voortgang van verbeteringsprojecten te volgen, en het delen van informatie en communicatie tussen teamleden en belanghebbenden. Als QHSE, KAM managers is het van belang om de efficiëntie van de implementatie van Six Sigma – DMAIC te verhogen en de besluitvorming te ondersteunen. Met behulp van moderne managementsoftware zoals ISO2HANDLE kan dit gemakkelijk en snel gedaan worden. Zo kunnen jullie bijdragen aan de optimalisatie van bedrijfsprocessen en de verbetering van de kwaliteit van producten en diensten.

Six Sigma – DMAIC Toepassen?

Six Sigma – DMAIC is een krachtige methodologie om bedrijfsprocessen te optimaliseren en kwaliteit te verbeteren. Met de gestructureerde aanpak van DMAIC kunnen organisaties problemen identificeren, analyseren en oplossen om betere resultaten te behalen. En met moderne managementsoftware zoals ISO2HANDLE kan de implementatie van Six Sigma – DMAIC nog effectiever en efficiënter zijn. Vraag een gratis proefperiode aan of download vrijblijvend onze brochure om te kijken hoe ISO2HANDLE jullie kan ondersteunen bij het implementeren van Six Sigma.

Geschreven door

Nico Abbink

Bekijk Bio