AVG

Binnen ISO2HANDLE zijn de benodigde maatregelen getroffen om de AVG in te voeren. Deze nieuwe wet- en regelgeving beschermt de privacy van personen.

Wat betekent dit voor u als ondernemer die werkt met onze software? In dit blog geven we meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheden die bij ons liggen en welke voor uw rekening komen.

Persoonsgegevens in uw omgeving

Uw omgeving binnen ISO2HANDLE bevat zeer waarschijnlijk persoonsgegevens. In uw omgeving worden namelijk allerlei entiteiten vastgelegd die direct of indirect verwijzen naar een individu.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • Gebruikers
  • Onder andere de naam en het e-mailadres. Dit zijn eenvoudige persoonsgegevens
  • Klanten
  • Contactgegevens en andere details die bijvoorbeeld in extra velden kunnen zijn opgeslagen
  • Leveranciers
  • Idem

Naast bovengenoemde kunt u natuurlijk op veel meer manieren persoonsgegevens verwerken. Denk aan uitkomsten van functioneringsgesprekken, maatregelen, opleveringen, interne audits, werkplekinspecties, opleidingen en competentiematrices. Waar mogelijk een risico bestaat dat u de rechten en vrijheden van een persoon in gevaar brengt, dient u afdoende beschermingsmaatregelen te treffen in uw verwerkingsproces.

ISO2HANDLE is verwerker

Als gebruiker van de software van ISO2HANDLE bent u verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens in uw administratie. Als u de administratie bij ons in de cloud zet of gebruik maakt van bijvoorbeeld het automatisch verwerken van uw medewerkers heeft ISO2HANDLE in die relatie met u de rol van verwerker van deze persoonsgegevens.

DIGITAL OCEAN

Goed om te weten: Digital Ocean is verwerker voor ISO2HANDLE.
Als u uw persoonsgegevens bij ons in de cloud zet, dan staat deze in een door Digital Center beheerd datacenter. Digital Ocean zorgt ervoor dat de data binnen de Europese economische zone blijft, zodat uw data altijd onder de Europese wet- en regelgeving verwerkt wordt en beschermd is.