Support

Vind hier het antwoord op je vraag of stel je vraag aan ons.

Vragen & Antwoorden

Kan ik de branding aanpassen naar mijn eigen logo en huisstijl?
Het mogelijk om je eigen logo en achtergronden te gebruiken in de applicatie. Daarnaast is de inlogpagina te customizen zodat deze past bij de organisatie huisstijl.ISO2HANDLE ook als white label platform beschikbaar, zodat je je eigen huisstijl en naamgeving aan het Management Systeem kunt geven en kunt configureren naar eigen visie en methodiek.  Het hele platform is te branden in gewenste huisstijl; handboeken, dashboards, templates, visuals etc, incl emails en notififacties.Met een platform in eigen stijl kun je je helder en herkenbaar profileren als expert, facilitator en ontzorger rondom het hele proces van certificering en normering- van implementatie tot optimalisatie.
Wat kunnen verschillende gebruikerstypes?
Ons platform kent meerdere gebruikers groepen (Consultant, Beheerder, Viewer, Medewerker, Manager, Auditor) Elke gebruikersgroep kent een default rechten inrichting, maar elke groep is ook weer aan te passen naar inzicht van de super user. Zo kun je per hoofditem (bijvoorbeeld handboek, dashboarding, workflows en formulieren eenvoudig instellen wat welke gebruikersgroep mag zien en aanpassen.
Hebben de templates ook voorzet teksten?
Voorzetteksten zijn teksten die je eenmalig gebruikt als je begint met de implementatie van een norm. Deze teksten doen een “voorzet” over wat je zou kunnen schrijven en wat nodig is om de gewenste norm te behalen. Dit bespaart je veel tijd. Let op!. De teksten kunnen nooit blind worden overgenomen; er is altijd een kwaliteitsslag nodig om de teksten passend te maken voor de organisatie.
Welke functionaliteiten zijn allemaal mobiel beschikbaar?
In basis draait het hele platform op zowel desktop, laptop als mobile device. Veel functionaliteiten zijn uitgezet voor een mobile device omdat het niet logische (en onhandig is) om bijvoorbeeld documenten te gaan schrijven op je mobiele telefoon. Op een mobile device worden vooral de formulieren, procedures en bijbehorende dashboards getoond. De “super user” kan zelf bepalen wie wat ziet en toegang heeft tot welk formulier, document en/of dashboard.
Is er een aparte app voor mobiel gebruik van ISO2HANDLE?
Ja voor toegang op een mobile device is een aparte webapp beschikbaar. Deze werkt anders dan een app uit de app store. Je hoeft alleen maar eenmaal in te loggen via de link die je hebt gekregen in je e-mail en de app installeert zich na goedkeuring automatisch op je telefoon. dit heeft als voordeel dat als je een nieuw formulier of veld aanmaakt dat deze per direct ook beschikbaar is in de webapp van ISO2HANDLE.
Databeveiliging: Waar is mijn data opgeslagen?
Data wordt opgeslagen in het hosting centrum (27001 gecertificeerd) van Digital Ocean, in Amsterdam. Hot storage back-ups staan bij Amazon in Frankfurt. Cold Back-ups worden opgeslagen in een beveiligd en ISO27001 gecertificeerd datacentrum in Nederland. Lees meer over onze databeveiligingsbeleid
Worden er back-ups gemaakt?
Van elke omgeving wordt elke 12 uur een volledige back-up gemaakt (hot storage). Daarnaast wordt er iedere dag ook een colt storage back-up gemaakt van uw omgeving die in een beveiligd datacentrum in Nederland wordt opgeslagen. U kunt ook zelf gegevens uit uw omgeving halen via een Excel en/of PDF dump. Meer informatie hierover vindt u op: https://iso2handle.nl/data-beveiliging/Lees meer onze databeveiligingsbeleid
Hoe kan Iso2Handle helpen met het overstappen of de migratie van ons huidige systeem naar Iso2Handle?
In de praktijk zien we dat veel organisaties nog een combinatie van tools gebruiken om hun certificeringen en normen te managen, zoals Word, Excel, Sharepoint en/of allerlei andere tools. Het voordeel van ISO2HANDLE is dat alles in 1 platform wordt geïntegreerd. Wij hebben verschillende tools ontwikkeld om de overstap naar ISO2HANDLE zo makkelijk mogelijk te maken, zoals het kunnen uploaden van pdf, xls en visuals en de beschikbare drag&drop editor.In de praktijk zien we dat het migreren en opnieuw inrichten van alle data gemiddeld zo’n 2 dagen duurt.Lees meer over onze overstap service
Is het mogelijk het platform Iso2Handle zelf te implementeren?
Jazeker, ISO2HANDLE maakt zo gemakkelijk mogelijk:Het platform is erg intuïtief in gebruik met zijn modulaire opbouw, uitgebreide templates en drag & drop editors.
Onze online Academy in de klant omgeving biedt heldere instructies in video en guide vorm.
ISO2HANDLE heeft een uitgebreid partner netwerk met gespecialiseerde adviesbureaus die zowel inhoudelijke over normen alles weten als ook bij kunnen staan in het naadloos op elkaar laten aansluiten van normen, organisatie processen en ISO2HANDLE.
Is technische kennis noodzakelijk voor het inrichten van het systeem?
Nee, het hele platform is zonder technische kennis te gebruiken. De dagelijkse gebruikers hebben geen training nodig. De superuser zal vaak na 4 uur trainen de applicatie goed genoeg kennen om er zelfstandig mee aan de slag te gaan.
Is het ingewikkeld om een dashboard te maken?
Iedere omgeving bevat standaard 2 dashboards. Een bedrijfsdashboard dat te vullen is door een adviseur of een beheerder en een persoonlijke dashboard. Op deze dashboards kunt u allerlei widgets plaatsen zoals formulieren, grafieken, bestanden, resultaten en RSS feeds. Daarnaast hebben sommige templates ook nog eigen dashboards. Je kunt een onbeperkt aantal dashboards aanmaken (als dat binnen je licentie past). op onze online Academy kun je meer vinden hoe dit in zijn werk gaat.
Wat zijn exportmogelijkheden?
Wij beschikken over een zeer uitgebreide API waarmee u gegevens uit het platform kunt exporteren maar ook gegevens kunt importeren. Denk daarbij aan het Handboeken: als pdf, de formulieren (incl. de registraties daarvan): Excel (.xlsx) bestanden, Grafrieken: als jpeg en pdf. enz. enz. Daarnaast kan alle informatie van elke formulier eenvoudig worden geïmporteerd en geëxporteerd via Excel.
Kunnen Auditors toegang krijgen tot ISO2HANDLE?
Ja, de klant kan zelf een zogenaamd auditor account aanmaken en bepalen van wanneer tot wanneer de auditor toegang heeft tot welk onderdeel het platform. De auditor kan zodoende de nodige informatie vooraf bekijken en daar vragen over stellen zodat men zich efficiënt en goed kan voorbereiden op de audit.
Mijn certificeringsadviseur werkt niet met ISO2HANDLE. Is het voor hen makkelijk om over te stappen?
Jazeker. Steeds meer bureaus en adviseurs gespecialiseerd in certificeringen, normeringen en BRLs kiezen er voor om met Iso2Handle samen te werken. Neem graag contact met ons op voor een online demo.
Welke API's of plugins werken met ISO2HANDLE?
Die lijst is nagenoeg onbeperkt. Als je toegang hebt tot onze api dan kan nagenoeg elke applicatie met ons koppelen.