ESG en één digitaal managementsysteem

ESG en één digitaal managementsysteem

Een digitaal managementsysteem kan bedrijven helpen om hun CSDR-borging efficiënter te maken. Zo’n systeem maakt het mogelijk om data en informatie op een gestructureerde en transparante manier te beheren.
door
Jan-Kees Harmsen
Algemeen
November 11, 2023

ESG, wat is dat?

ESG verwijst naar Environmental, Social, and Corporate Governance. Het is een benadering van duurzaamheid die zich richt op de drie belangrijkste gebieden van bedrijfsverantwoordelijkheid: milieu, sociale impact en corporate governance. ESG-gerelateerde kwesties hebben de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gekregen in de bedrijfsvoering. Bedrijven worden aangespoord om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en verantwoordelijkheid, en om te rapporteren over hun prestaties op het gebied van ESG.

Van ESG naar CSRD (Corporate Sustainability Report Directive)

Vanaf 2024/2025 moeten bepaalde bedrijven al verplicht gaan rapporteren over duurzaamheid en prestaties. Deze info moet verplicht getoetst worden door een accountant. Doel hierbij is dat transparantie over milieu en sociale impact wordt vergroot en zo bijdraagt aan de transitie naar een duurzame economie. Dit in lijn met de klimaatdoelen van Parijs. Kortom veel bedrijven moeten nu al actief aan de slag.

Voor wie?

Er is reeds een aantal jaren gestart met bedrijven met een openbaar belang en meer dan 500 medewerkers. Denk hierbij aan banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven.

De komende jaren komen hier echter steeds meer bedrijven en dus ook sectoren bij.
Bedrijven die 2024/2025 ook hieraan moeten gaan voldoen zijn bedrijven die voldoen aan de volgende 2 van de 3 volgende criteria:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 Miljoen omzet
  • Meer dan 20 miljoen op de balans.

Bedrijven die niet rechtstreeks aan deze eisen moeten voldoen, worden echter steeds meer aangemoedigd om deze CSRD principes te implementeren in hun bedrijfsvoering en om te communiceren over hun prestaties op dit gebied. Dit kan bedrijven helpen om hun reputatie te verbeteren, klanten aan te trekken en investeerders te overtuigen.

Ondersteuning met een digitaal managementsysteem

Een digitaal managementsysteem kan bedrijven helpen om hun CSDR-borging efficiënter te maken. Zo’n systeem maakt het mogelijk om data en informatie op een gestructureerde en transparante manier te beheren. Dit kan het rapportageproces vergemakkelijken en de communicatie van de CSRD-prestaties van een bedrijf verbeteren. Hier zijn enkele manieren waarop digitale managementsystemen de CSRD-borging kunnen verbeteren:

Verbeterde dataverzameling en rapportage

Een digitaal managementsysteem kan bedrijven helpen bij het verzamelen en analyseren van gegevens met betrekking tot CSRD. Het systeem kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over milieuprestaties, sociale impact en corporate governance. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om rapporten op te stellen en prestaties te analyseren.

Transparante en gestructureerde rapportage

Met een digitaal managementsysteem kunnen bedrijven CSRD-rapporten opstellen op een gestructureerde en transparante manier. Het systeem kan worden gebruikt om de gegevens te structureren en te rapporteren volgens internationale standaarden. Dit maakt het gemakkelijker voor stakeholders om de prestaties van het bedrijf te begrijpen en te vergelijken met andere bedrijven.

Betere stakeholder communicatie

Een digitaal managementsysteem kan bedrijven helpen bij het communiceren van hun ESG-prestaties met stakeholders. Het systeem kan worden gebruikt om CSRD-rapporten te publiceren op de website van het bedrijf en om informatie te verstrekken aan beleggers en andere stakeholders. Dit kan de reputatie van het bedrijf verbeteren en het vertrouwen van stakeholders vergroten.

Betere risicobeheersing

Door het gebruik van een digitaal managementsysteem kunnen bedrijven risico’s beter beheren. Het systeem kan worden gebruikt om risico’s op het gebied van milieu, sociale impact en corporate governance te identificeren en te beheren. Dit kan bedrijven helpen om proactief te zijn in het verminderen van risico’s en om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Efficiëntere bedrijfsvoering

Een digitaal managementsysteem kan bedrijven helpen om hun bedrijfsvoering efficiënter te maken. Het systeem kan worden gebruikt om processen te stroomlijnen en te automatiseren. Dit kan de kosten verlagen en de productiviteit verhogen. Bovendien kan het systeem bedrijven helpen bij het nemen van beslissingen op basis van gegevens en analyses.

Verbeterde naleving van regelgeving

Een digitaal managementsysteem kan bedrijven helpen om te voldoen aan de regelgeving op het gebied van CSRD. Het systeem kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot milieu, sociale impact en corporate governance. Dit kan bedrijven helpen om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om boetes en andere straffen te voorkomen.

Kortom, een digitaal managementsysteem kan bedrijven helpen om hun CSRD-borging te verbeteren door het verzamelen en analyseren van gegevens, het rapporteren van prestaties op een gestructureerde en transparante manier, het communiceren van prestaties aan stakeholders, het beheren van risico’s en het verbeteren van de efficiëntie van de bedrijfsvoering. Het is belangrijk om te benadrukken dat een digitaal managementsysteem slechts een hulpmiddel is en dat bedrijven moeten blijven streven naar het verbeteren van hun CSRD-prestaties door middel van continue monitoring, evaluatie en verbetering.

Hoe kan ISO2HANDLE hierbij ondersteunen?

ISO2HANDLE is een softwareoplossing voor het beheer van kwaliteit, milieu, veiligheid en informatiebeveiliging. Het biedt een gestandaardiseerd en digitaal platform voor bedrijven om hun managementsystemen te implementeren, onderhouden en verbeteren. Het is daarom een nuttige tool voor bedrijven die hun ESG/CSRD-borging willen verbeteren.

Met ISO2HANDLE kunnen bedrijven hun processen en procedures gestructureerd vastleggen en beheren.

ISO2HANDLE kan bedrijven ook helpen om hun prestaties op het gebied van ESG/CSRD te meten en te rapporteren. Het biedt verschillende rapportagemogelijkheden, waaronder dashboards, scorecards en trend analyses, die bedrijven kunnen gebruiken om hun prestaties te volgen en te communiceren aan stakeholders.

Daarnaast kan ISO2HANDLE bedrijven helpen bij het identificeren en beheren van risico’s op het gebied van ESG/CSRD. Het biedt functionaliteit voor risicobeoordelingen en risicobeheer, waardoor bedrijven hun risico’s kunnen identificeren en mitigeren.

Tot slot biedt ISO2HANDLE ook integratiemogelijkheden met andere systemen, waaronder ERP-systemen en CRM-systemen. Dit kan bedrijven helpen om hun gegevens te integreren en te analyseren, wat kan leiden tot verbeterde inzichten en betere besluitvorming.

Al met al kan ISO2HANDLE dus een waardevolle aanvulling zijn op bedrijven die hun ESG/CSRD-borging willen verbeteren, en met name voor mensen met een blauw DISC-profiel kan het een gestructureerde en nauwkeurige benadering bieden voor het beheren van managementsystemen.