Survivalstrategie voor de moderne kwaliteitsmanager

Survivalstrategie voor de moderne kwaliteitsmanager

Ontdek waarom veranderingsbekwaamheid essentieel is voor succes in kwaliteits- en risicomanagement.
door
Marco Dees
Kwaliteitsmanagement
November 11, 2023

Eén ding is zeker, niks is zeker

Alles is in beweging en niks is zeker. Verandering is de enige constante in ons leven, dus ook in ons werkzame leven. Wensen en behoeften van de markt veranderen, wet- en regelgeving verandert, nieuwe technieken doen hun intrede, de geopolitieke situatie kan snel veranderen en we kunnen vanuit het niets worden geconfronteerd met een wereldwijde pandemie. Verandering kan geleidelijk gaan of juist spectaculair schoksgewijs, maar één ding is zeker; niks is zeker.

Survival of the fittest

Wie openstaat voor verandering, floreert doorgaans beter. In organisaties wordt vaak gezocht naar veranderingsbereidheid. Verandering moet vaak van mensen komen en dat is niet gemakkelijk. Iedereen zit lekker in zijn comfort zone en een verandering wordt al snel gezien als een bedreiging.

Hoe zorgen we dat medewerkers willen meebewegen, dat ze willen openstaan voor nieuwe ideeën, dat ze ontwikkelingen bijhouden, dat ze begrijpen dat verandering nodig is, dat ze out of the box willen denken en dat ze een veranderende tijdgeest willen zien en accepteren? Veranderingsbereidheid bij medewerkers is een belangrijke component en staat vaak centraal in change management.

Veranderingsbekwaamheid: kunnen veranderen

Bij veranderingsbereidheid gaat het om willen. Weerstand tegen verandering wordt nog wel eens uitgelegd als ‘niet willen’. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Naast ‘willen’ bestaat er ook nog zoiets als ‘kunnen’. In die context wordt de term veranderingsbekwaamheid gebruikt.

Een medewerker kan wel willen veranderen, maar heeft bijvoorbeeld tijd nodig. Hij wil wel veranderen, maar kan niet overzien wat de gevolgen van die verandering voor hem zijn.

Starre systemen helpen niet

Hoewel iemand wel wil veranderen, kan het lastig zijn om een verandering praktisch te verwerken. Naast de menselijke factor komt hier nog iets anders in beeld. Mensen kunnen vastzitten in systemen, technieken en technologieën. Systemen en technologieën die niet flexibel zijn, faciliteren niet echt dat mensen kunnen meebewegen.

Kwaliteitsmanagement en risicomanagement moeten altijd aansluiten op de actuele zakelijke realiteit. Dat vraagt regelmatig om het aanpassen van werkwijzen en systemen. Als je als kwaliteitsmanager of risicomanager werkt met KMS- of QMS-software die niet flexibel is, ben je per definitie veranderingsonbekwaam. Je wil wel veranderen, maar je systeem staat het simpelweg niet toe. Dat is natuurlijk niet goed voor je organisatie.

Hyperflexibele software helpt wel

Vanuit die filosofie hebben we het ISO2HANDLE platform voor kwaliteitsmanagement en risicomanagement gebouwd. Het systeem is heel eenvoudig naar eigen inzicht te structureren en te vullen met actuele informatie. Structuur en inhoud veranderen is letterlijk kinderspel. Door de gebruiksvriendelijke drag&drop editors in ons platform bouw en wijzig je eenvoudig de structuur van je handboek, de opzet en inrichting van je formulieren voor registraties, de acties, taken en workflows die uit die registraties volgen en de dashboards die laten zien hoe je ervoor staat en of je al je KPI’s gaat halen.

Met het ISO2HANDLE softwareplatform voor kwaliteitsmanagement en risicomanagement hebben we een technologie gebouwd die jou als QHSE-. KAM-, kwaliteits- of risicomanager maximaal veranderingsbekwaam maakt.

En jij? Je hoeft verandering alleen nog maar te willen :)

Over willen gesproken… wil je hier meer van weten? Of wil je een korte online demo van ons krijgen? Reageer dan hier.

Geschreven door

Marco Dees

Bekijk Bio