PBM’s in de bouw en installatiebranche

PBM’s in de bouw en installatiebranche

Hoe Eenvoudig Beheer Je De Aanvraag, Goedkeur En Uitgifte Van PBM’s? Als Eerste Wil Je Natuurlijk Risico’s Voorkomen Door Gevaren Weg Te Nemen.
door
Jan-Kees Harmsen
Bouw
November 11, 2023

Gebruik van PBM’s

Als werkgever moet je zorgen dat werknemers gratis beschikking hebben over PBM’s. Vanuit de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) beschrijf je welke PBM’s er nodig zijn. PBM’s zijn een aanvulling. Als eerste wil je natuurlijk risico’s voorkomen door gevaren weg te nemen.

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Dit zijn middelen die de lichaamsdelen beschermen tegen een specifiek gevaren die bij het werk zijn geïdentificeerd. Denk hierbij aan kans op rondvliegende spanen die in je oog kunnen komen. De kans dat er voorwerpen kunnen vallen op je hoofd. Geluid dat te hard je oren binnen kan dringen of giftige stoffen die je mogelijk kunt inhaleren. Maar ook buiten werken in de zomer en dus last kan krijgen van de hitte belasting.

Soorten PBM’s en eisen

 • Er zijn diverse soorten PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)
 • Valbeveiliging (bijvoorbeeld: veiligheidsharnassen, valgordels en leeflijnen)
 • Gehoorbescherming (bijvoorbeeld: orthoplasten, oorkappen)
 • Gelaats bescherming (bijvoorbeeld: een gelaatsmasker of laskap)
 • Oogbescherming (bijvoorbeeld: veiligheidsbril, overzetbril of ruimzichtbril)
 • Hoofdbescherming (bijvoorbeeld: veiligheidspet of veiligheidshelm)
 • Voetbescherming (bijvoorbeeld: veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen)
 • Beschermende kleding (bijvoorbeeld: zaagbroek, veiligheidsjas, chemie overall)
 • Ademhalings bescherming (bijvoorbeeld: stofmasker, halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker)

Aan alle PBM’s worden eisen gesteld. Als eerste moet het natuurlijk bescherming bieden aan het risico waarvoor het bedoeld is. Daarbij moet dan de medewerker normaal kunnen werken en mogen er dus niet nieuwe andere risico’s door ontstaan. PBM’s zijn vanuit de producent ingedeeld in 3 risicocategorieën waarbij elke categorie zijn eigen eisen kent waaraan deze moet voldoen. Of deze voldoet wordt kenbaar gemaakt met de bijbehorende CE markering.

Categorie 1:

Tegen minimale risico’s. Dit zijn persoonlijk beschermingsmiddelen die beschermen tegen:

 • Oppervlakkig mechanisch letsel; Contact met vrij onschadelijke schoonmaakmiddelen of langdurig contact met water
 • Contact met warme oppervlakken van niet meer dan 50 °C
 • Schade aan de ogen als gevolg van blootstelling aan zonlicht (anders dan tijdens observatie van de zon)
 • Weersomstandigheden die niet extreem van aard zijn.

Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen uit risicoklasse I zijn een zonnebril, regenkleding en eenvoudige tuinhandschoenen.

Categorie 2:

persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico’s, die niet genoemd worden bij categorie 1 en 3. De meeste persoonlijke beschermingsmiddelen vallen onder deze categorie. Voorbeelden zijn veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm.

Categorie 3:

persoonlijke beschermingsmiddelen tegen risico’s die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben en die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Ze hebben betrekking op:

 • Stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid
 • Ademlucht met te weinig zuurstof
 • Schadelijke biologische agentia
 • Ioniserende straling
 • Warme omgeving met effecten die vergelijkbaar zijn met die van een luchttemperatuur van minstens 100 °C
 • Koude omgeving met effecten die vergelijkbaar zijn met die van een luchttemperatuur van – 50 °C of minder
 • Naar beneden vallen van grote hoogte
 • Elektrische schok en onder spanning werken
 • Verdrinking
 • Snijwonden door kettingzagen
 • Hogedrukstralen
 • Schotwonden of messteken
 • Schadelijk lawaai

Fabrikanten van beschermingsmiddelen uit categorie 3 zijn verplicht deze te voorzien van een Europees type goedkeur. Bij deze middelen moet ook altijd een conformiteitsbewijs meegeleverd zijn bij het product.

Werkgever en PBM’s

Een werkgever heeft een aantal verplichtingen richting zijn medewerkers. Dit om hiermee een veilige en gezonde werkplek te verschaffen aan alle medewerkers.

Hiermee is de werkgever verplicht om de medewerkers te voorzien van de juiste instructies en voorlichting over het gebruik van PBM’s inclusief het onderhouden hiervan. Ook moet duidelijk zijn voor de medewerkers wanneer deze Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt.
De werkgever dient de persoonlijke beschermingsmiddelen gratis te verstrekken aan de medewerkers.

De werkgever dient er ook op toe te zien dat de persoonlijke beschermingsmiddelen juist worden gebruikt en ingezet en dat deze ook goed worden onderhouden.

En als laatste ook het gebruik en de inzet ervan helder vast te leggen in de huisregels of arbeidsovereenkomst

En de werknemer…

Ook de werknemer in deze heeft zijn/haar verplichtingen rondom het gebruik van PBM’s Ze zijn verplicht deze te gebruiken en de gebruikersinstructies hierbij op te volgen. Ook is een werknemer verplicht om aanwezig te zijn bij de nodige voorlichting rondom het gebruik van PBM’s.

Hoe eenvoudig beheer je de aanvraag, goedkeur en uitgifte van PBM’s?

Met ISO2HANDLE heb je de beschikking over een mooie PBM module. Hierbij kunnen medewerkers PBM’s aanvragen. Zodra zij dit doen ontvangt de manager een melding om deze aanvraag goed te keuren. Als de manager de aanvraag heeft goedgekeurd wordt de aanvraag automatisch doorgezet naar de inkoper.

De inkoper kan de spullen bestellen en als deze binnen zijn meldt deze dat. Hiermee ontvangt de aanvrager direct een melding dat de aangevraagde PBM’s zijn af te halen.

Zodra de spullen worden opgehaald kan je met het PBM-ophaalformulier aftekenen dat je de PBM’s in goede orde ontvangen hebt.

Eenvoudige inzichten met grafieken hierover geven op je dashboard direct het inzicht dat je wenst.

ISO2HANDLE Always in control