De winst van een managementsysteem in de bouw.

De winst van een managementsysteem in de bouw.

Ook in de bouwsector verandert de wereld snel en worden alle zeilen bijgezet om niet achter te blijven.
door
Jan-Kees Harmsen
Bouw
November 11, 2023

De toekomst van de bouw in een digitaliserende wereld

De wereld verandert snel. Ook in de bouwsector is dit het geval en worden alle zeilen bijgezet om niet achter te blijven. De BV Nederland heeft flinke maatschappelijke doelen gesteld als het aankomt op het klimaatakkoord en energietransitie. Daarnaast is de behoefte aan woningen ontzettend groot maar is het aanbod van goed gekwalificeerd personeel laag. Kortom al deze zaken vragen om innovatieve ontwikkelingen. Digitalisering en automatisering worden daarom steeds belangrijker om succesvol te blijven.

Snel kunnen veranderen en verbeteren

In 2017 signaleerde het blad The Economist dat ‘s werelds meest waardevolle grondstof niet langer olie is maar data. (Economist 2017) Door de toenemende digitalisering van allerlei processen in de samenleving, ontstaat er bewust of onbewust een enorme hoeveelheid aan gedigitaliseerde gegevens. (Big data)  Bedrijven zijn in toenemende mate bezig om deze berg aan data om te analyseren om patronen sneller te herkennen en business modellen en processen aan te scherpen om hiermee meer omzet en efficiëntie (winst) te vergroten.

Naast het digitaliseren om efficiëntie in data analyse is er ook binnen deze digitalisering een automatiseringsslag gaande. Hoe zorg je ervoor dat je door de automatisering bij de les gehouden wordt en dat je je informatie gemakkelijk breder kan delen en kan laten dragen binnen je organisatie. Ook op dit punt is de laatste jaren veel ontwikkeld.

Kansen voor de bouwbedrijven anno 2023

De meeste bedrijven hebben hun primaire proces prima voor elkaar. Dit is immers de basis waarop het bedrijf ooit gestart is en zijn bestaansrecht aan te danken heeft. Echter met het succes van het bedrijf en de daarmee gepaarde groei, maakte dat er naast het primaire proces meer tijd en aandacht gevraagd werd voor de secundaire processen. Denk hierbij aan:

 • Uitreiken van arbeidsmiddelen en de inname ervan
 • Arbeidsmiddelen keuren
 • Certificaten van medewerkers en middelen
 • Wet en regelgeving die veranderd
 • Milieuaspecten register
 • Diverse overlegstructuren en acties en besluiten hieruit voortkomend
 • Incidenten melden
 • RI&E
 • Diverse oplever of test protocollen behorend bij de diverse producten en diensten
 • Certificeringen en normeringen die gevraagd worden door klanten
 • Etc. etc.

Hoe fijn is het dan dat zowel deze documentatie en registratie eenvoudig gedigitaliseerd kunnen worden op één centrale plek. Zonder programmeurs maar door het bedrijf zelf op een manier die mee groeit met de organisatie.

Hiermee is het mogelijk voor iedereen in de organisatie deze info en bijbehorende registraties direct voorhanden te hebben. Desnoods kan je dan snel even op je mobiel die registratie uitvoeren. Dus een melding voor verbetervoorstel of een incident maar ook een werkplekinspectie of keuring van middelen wordt ontzettend eenvoudig en efficiënt. Niet meer zoeken naar procedures of processen. Alles direct voor handen. En  met een paar klikken ontvang je voortaan ook nog automatische meldingen van taken die er voor jou te doen zijn.

Vandaag is het heel goed mogelijk om dit soort informatie en registratie stromen op een platform bijeen te zetten en te managen. Het mooie hiervan is ook dat de data die je genereert met elkaar er ook voor zorgt dat de data zich op eenvoudige wijze real time laat analyseren. Uiteraard kan je dit dan weer visualiseren in mooie grafieken zodat je bijvoorbeeld heel makkelijk trend analyses kunt maken..

Kortom collega’s die niet meer hoeven te zoeken naar beschrijvingen van processen, documenten of registratieformulieren maar dit eenvoudig altijd bij de hand hebben. Op tijd je taken uitgevoerd krijgen omdat er meldingen komen. En uiteraard is het voor het management niks fijner dan actueel te kunnen zien en monitoren waar het lekker loopt, hoe ongelukken voorkomen worden en waar verbeteringen en faalkosten besparingen behaald kunnen worden.

ISO2HANDLE het managementsysteem die met je meegroeit.

ISO2HANDLE werkt al jaren aan deze digitaliserings- en automatiseringsslag. Hiermee hebben we het mogelijk gemaakt om eenvoudig al je secundaire processen te managen. Met veel ervaring en vragen vanuit de praktijk die we hebben mogen oplossen werken we samen met een heel netwerk aan partners vanuit de adviesbranche die ook op ons platform vele mooie modules hebben gebouwd. Kortom er zit altijd een geschikte module of verzameling van modules voor je tussen. Zelf liever wat maken is ook geen probleem. Onze eenvoudige editors zorgen ervoor dat je zelf de documentatie alsook de registratie zijde geheel zelf kan opzetten en aanpassen zoals jij dit wil. De gebieden waarin we bedrijven mogen helpen zijn:

 • Personeel
 • Health & Safety
 • Gevaarlijke stoffen
 • Incidenten en observaties
 • Asset management
 • Milieu management
 • Risks & Audits
 • Legal compliance
 • Control of work

Ben je benieuwd wat we voor jouw bedrijf mogelijk kunnen betekenen? Wij beloven jou dat je meer in control raakt over je processen en daardoor steeds meer kosten gaat besparen.

Vraag geheel vrijblijvend een Gratis proefperiode aan: