ISO2HANDLE & Stimular

Stimular

Stichting Stimular vertaalt de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor MKB-bedrijven, brancheverenigingen, overheidsorganisaties en zorgaanbieders.

Marjon Olijdam

Vanuit deze visie hebben zij de milieubarometer ontwikkeld, een begrip in de markt en een tool om aan te tonen waar in uw bedrijf de winst zit op milieu gebied. ISO2HANDLE is om die reden de samenwerking aangegaan om te zorgen dat gebruikers snel en eenvoudig gebruik kunnen maken van beide tools.

ISO2HANDLE  bied een volledig milieumanagementsysteem op het gebied van zowel documentatie als van registratie.

De milieuaspecten, -doelstellingen en -maatregelen van uw organisatie en daarbij behorende risico’s zijn direct onder te brengen en de software laat deze items met elkaar samenwerken.

Binnen ISO2HANDLE is een eenvoudige module opgenomen om uw milieuprestaties te monitoren. Maar voor de uitgebreide vastlegging zijn we de samenwerking aangegaan.

Marc Abbink

Schrijf u tot 15 augustus in voor een
gratis trainingsdag op 22 of 28 augustus

Leave a comment

Contact opnemen

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies