De klant en zijn ervaring met ISO2HANDLE

In het Veld groep

In het Veld groep heeft zich gespecialiseerd in het leveren van facilitair maatwerk in schoonmaak, bedrijfscatering, housekeeping en aanvullende facilitaire diensten en producten. Onze opgeleide medewerkers verzorgen met passie, professionaliteit en plezier de dienstverlening op uw locaties.

ISO2HANDLE post maandelijks een blog. Met enige regelmaat vragen we een klant zijn ervaringen met ISO2HANDLE met ons te delen. Vandaag is aan het woord schoonmaakbedrijf in Het Veld uit Enschede.

Schoonmaakbedrijf in Het Veld is een klant van het eerste uur en zij werken al enige tijd met de software van ISO2HANDLE. In het Veld is een regionaal familiebedrijf met een hoge betrokkenheid. Zij zijn specialist in het leveren van facilitair maatwerk op het gebied van schoonmaak, bedrijfscatering en housekeeping. Om facilitair maatwerk te leveren heeft het de visie dat de eisen, wensen en cultuur van de opdrachtgevers leidend zijn in de dienstverlening. In het Veld investeert in langdurige relaties met opdrachtgevers en medewerkers met als uitgangspunt een duurzame klant- en medewerkerstevredenheid. Er werken ruim ruim 700 enthousiaste, zelf opgeleide medewerkers, deze treffen we aan bij organisaties in zowel de profit- als de non-profitsector. Vanzelfsprekend is In het Veld daarom gecertificeerd volgens de ISO 9001 en VCA norm, zij hebben als bedrijf al vroeg de voordelen onderkend van het werken met een digitaal managementsysteem. Binnen de organisatie is het bedrijfsbureau verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van het managementsysteem. Graag geven we het woord aan Marieke Vogt, hoofd bedrijfsbureau over haar ervaringen met ISO2HANDLE.

Waarom heb je besloten om ISO2HANDLE te gaan gebruiken?

‘We waren als organisatie op zoek naar een tool die ons kon helpen de soms ingewikkelde weg van kwaliteitszorg en de beheersbaarheid daarvan te borgen. We zochten een handvat.
Toen wij in aanraking kwamen met ISO2HANDLE hadden wij als organisatie al snel de indruk dat deze vraag was beantwoord.’

Waarmee helpt ISO2HANDLE om jullie managementsysteem levend te houden?

‘ISO2HANDLE geeft ons houvast en helpt ons inzicht te krijgen en te houden over onze interne afspraken en de daarbij behorende registraties. Het maakt helder wie waarvoor verantwoordelijk is. ISO2HANDLE helpt met notificaties en een overzichtelijk dashboard ons scherp te houden om die activiteiten te doen die horen bij het goed laten werken van een managementsysteem en daarmee onze organisatie.’

Welke voordelen zie jij aan het werken met een digitaal managementsysteem?

‘De notificaties die het systeem verstuurt zijn bijzonder prettig en overzichtelijk en houden ons daardoor scherp. Daarnaast is het centraal toegankelijk zijn van alle bestanden fijn.
Het voorkomt dat je het netwerk moet afstruinen naar documenten en registraties omdat het lastig is een goede structuur neer te zetten en iedereen daar in te laten werken. ISO2HANDLE helpt daarbij. Daarnaast ervaren wij de mogelijkheid als het autoriseren en instellen van bevoegdheden, het signalering met kleuren en altijd alles up-to-date hebben als positief.’

Vinden je collega’s het prettig om te werken met ISO2HANDLE?

‘We hebben een groep medewerkers binnen ons bedrijf die regelmatig gebruik maakt van ISO2HANDLE. Zij ervaren het werken binnen de software als prettig. Doordat in Het Veld gebruiker is van het eerste uur hebben wij gemerkt dat de gebruiksvriendelijkheid in de loop der jaren steeds verder is verbeterd. De begeleiding vanuit ISO2HANDLE en zijn partners spelen hier goed op in. Opmerkingen en suggesties worden direct opgepakt en de medewerkers zijn goed bereikbaar bij vragen.’

Zou je ISO2HANDLE adviseren te gebruiken aan collega-bedrijven?

‘Ja. Als organisatie is het goed laten functioneren van een kwaliteitssysteem niet je corebusiness het vraagt een goede implementatie en een specialisme of extra kennis die je normaal gesproken niet in huis hebt. Met ISO2HANDLE los je een groot deel van dat probleem op. Wat wij als een toegevoegde waarde hebben beschouwd is dat je niet verplicht bent alle functionaliteit te gebruiken zonder dat dit invloed heeft op de algehele werking van de software.’  

Interesse? Vraag dan een gratis demo aan!

Leave a comment

Contact opnemen

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies