Waarom BREATHE-IT en Adesco BV kozen om samen te gaan werken met ISO2HANDLE

BREATHE-IT is een faciliterende organisatie die zich enkel en alleen richt op het digitaliseren van bedrijfsprocessen. 

Waarom BREATHE-IT en Adesco BV kozen om samen te gaan werken met ISO2HANDLE

ISO2HANDLE post regelmatig een blog. Deze maand speciale aandacht voor partner onze BREATHE-IT.

ISO2HANDLE werkt graag met consultancyorganisaties samen. Deze consultancyorganisaties helpen de eindklant bij het implementeren van een managementsysteem en de daarbij behorende certificering  volgens een norm of brancherichtlijn. Om dit proces te stroomlijnen en processen inzichtelijk te maken wordt vaak het platform van ISO2HANDLE ingezet door haar partners.

BREATHE-IT is hierbij een partner met een eigen benadering. BREATHE-IT is een faciliterende organisatie die zich enkel en alleen richt op het digitaliseren van bedrijfsprocessen. Ze helpen zelf niet bij het certificeringsproces.

BREATHE-IT en ISO2HANDLE hebben ervoor gekozen om een samenwerking aan te gaan. En wat voor één. Door het grote netwerk van BREATHE-IT hebben zich inmiddels meerder organisatie- en adviesbureaus aangesloten. Afgelopen maanden hebben Adesco BV, Aquadrant BV, AirPetrol BV en Kwaliteitsloods zich verenigd onder BREATH-IT. Deze organisaties helpen de eindklant bij het certificeringsproces en zijn o.a. werkzaam in de branches bouw, food, industrie, (petro)chemie, zorg en welzijn, scheepvaart, overheid en mobiliteit.

Zo ontstaat er een breed netwerk met Middelbaar- en Hoger veiligheidskundigen en Organisatie- en Milieudeskundigen die samen weer een breed en divers scala aan bedrijven adviseert.

Een groot deel van de werkzaamheden betreft het begeleiden van bedrijven in hun wens om te voldoen aan normen zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NEN 15224, MvO, BRL ’s, VCA/VCU. HACCP, AIB, ARC, BRC, hygiënecodes, ISM, ISPS.

BREATHE-IT helpt op haar beurt de consultancybureaus bij de eventuele technische ondersteuning en uitrol. Hierdoor kunnen alle partijen doen waar ze goed in zijn: ISO2HANDLE in het maken van gebruiksvriendelijke software; BREATHE-IT in het implementeren van technisch software matige oplossingen en de consultancybureaus op het proces bij de klant.
Het uiteindelijke resultaat is een tevreden klant met een snelle implementatie een gestroomlijnd proces rondom het behalen van de gewenste certificering.

Gezamenlijke visie

Het bij BREATHE-IT aangesloten adviesbureau Adesco BV heeft een jarenlange ontwikkeling doorlopen met het opzetten van een eigen platform voor een digitaal managementsysteem en heeft hier een visie op ontwikkeld. Al bij de eerste gesprekken tussen Adesco BV en ISO2HANDLE werd duidelijk dat deze ontwikkelde visie goed aansluit met die van ISO2HANDLE en BREATHE-IT, te weten:

  1. Je kunt anno 2019 niet meer met een ‘papieren’ handboek bij een klant komen. Is het uitprinten en distribueren van op papier geprinte afspraken nog wel nodig als het anders kan in een tijd en waarin milieubewustzijn steeds prominenter op de agenda komt te staan?
  2. Door het inzetten van de kracht van digitaal werken wordt informatie toegankelijker, beter te delen en wordt het makkelijker analyses te maken. Is het nog nodig om in een spreadsheet al je informatie te verzamelen en te tonen in draaitabellen? Kan de moeite die het kost om papieren formulieren te verzamelen bij alle betrokkenen niet bespaard worden door afscheid te nemen van papier en digitaal werken te omarmen?
  3. De wens om op afstand te kunnen meekijken met de klanten is groeiende, bij beide partijen. Hoe leeft het managementsysteem? Is dit via een dashboard snel inzichtelijk te krijgen? Worden maatregelen opgepakt, interne audits en werkplekinspecties uitgevoerd en klachten geregistreerd en uitgewerkt? Net als ISO2HANDLE stelde ook Adesco BV vast dat klanten steeds vaker zelf vragen om een digitaal managementsysteem. Meekijken op afstand betekent ook minder tijdsbesteding door de klant zelf. Zij hoeven immers minder tijd te besteden aan het begeleiden van de consultant en kunnen zich richten op hun corebusiness. Bovendien signaleert de consultant sneller afwijkingen en kan hier de klant over informeren.
  4. Notificaties, pushberichten, digitale media kennen veel vormen van informeren. Indieners en actiehouders moeten elkaar ook digitaal kunnen informeren over de afhandeling van de maatregelen. Een pushbericht in een mailbox kan een handig hulpmiddel zijn.
  5. Centraal toegankelijk zijn is niet alleen handig maar ook noodzakelijk. Op de werkplek, thuis of op locatie, ons systeem is overal en altijd toegankelijk en actueel.

Kortom, er was jaren terug binnen Adesco BV al de overtuiging dat werken met een digitaal managementsysteem meer efficiëntie betekent voor zowel de klant als zijn adviseur.

Door een gewijzigde focus, medebepaald door interne verschuivingen in de organisatie bleek het voor Adesco BV niet mogelijk het eigen digitale platform voor managementsysteem breed in de markt te zetten en te onderhouden. Men ging op zoek naar alternatieven in de markt en vond deze in ISO2HANDLE.

Samen met BREATHE-IT wordt nu opgetrokken om de kracht van digitaal werken toe te passen op managementsystemen. Een voorwaarde van BREATHE-IT voor het kiezen van het ISO2HANDLE-systeem was dat het moest voldoen aan 4 structurele eisen:

  • Prijs/kwaliteit verhouding moet goed zijn;
  • Programmanormen volledig toegerust voor de doelgroepen;
  • Eenvoudig te ‘handlen’ zonder al te veel poespas, toeters en bellen;
  • Betrouwbare partner, zowel op financiële, operationeel als intermenselijk vlak.

We vinden dat ISO2HANDLE aan alle voorwaarden die we gesteld hebben voldoet. Wel houden we in de gaten dat het product blijft waar het voor bedoeld is. BREATHE-IT en de aangesloten bedrijven willen geen systeem dat steeds ingewikkelder en duurder wordt zonder dat de basisfunctionaliteit verbetert, daarin zijn we zeer strikt.

Met het uitdragen van deze filosofie is in ISO2HANDLE een betrouwbare partner gevonden. ISO2HANDLE streeft er ook naar dat de ontwikkeling van het platform altijd in het teken zal staan om aan te sluiten op de bedrijfsprocessen, omdat dit leidt tot de meest succesvolle implementaties van managementsystemen.

Zowel ISO2HANDLE als BREATHE-IT zien daarmee uit naar een succesvolle samenwerking en naar een mooie digitale toekomst.

Interesse? Vraag dan een gratis demo aan!

[addtoany]

Leave a comment

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies