Veilig en gezond werken door het goed managen van VCA Petrochemie

Het VCA Petrochemie certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers) is een certificaat dat laat zien dat je als opdrachtnemer veiligheid, gezondheid en het milieu serieus neemt en in je bedrijfsvoering hier de juiste zaken voor hebt ingeregeld.

Wat is VCA Petrochemie

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers, waarbij de letters “VGM” een afkorting zijn van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als systematiek waarmee arbeidsomstandigheden kunnen worden beheerst. VCA onderscheid zich in drie certificatieniveaus, afhankelijk van de arbeidsomgeving en/of hiërarchische verhouding.

VCA-P is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Dit certificatieniveau is feitelijk bedoeld voor opdrachtnemers die in eigen beheer werk aannemen en als zo uitvoeren. VCA-P telt drieëndertig (33) must vragen die positief moeten worden beantwoord. Vaak zullen vragen moeten worden beantwoord op grond van procedurele onderbouwing. Een vraag wordt enkel positief beoordeeld indien aan alle minimumeisen en de doelstelling, behorende bij die vraag, is voldaan. Met de VCA Petrochemie template van ISO2HANDLE is het gemakkelijk om het norm-schema in te vullen en te beheersen.

Wat wordt er gevraagd voor VCA?

Om in aanmerking te komen voor een VCA-certificaat moet het VGM-beheersysteem voldoen aan de eisen die VCA hieraan stelt. Hierbij wordt gekeken naar:

 • VGM-beleid en -organisatie en de betrokkenheid van de directie
 • Risicobeheer
 • Opleiding, voorlichting en instructie
 • VGM-bewustzijn
 • VGM-projectplan
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • VGM-inspecties
 • Bedrijfsgezondheidszorg
 • Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Inkoop van diensten
 • Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten

Voor wie is VCA bedoeld?

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA wordt veel gevraagd in de volgende branches en vakgebieden:

 • (Petro)chemie
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • (Steiger)bouw
 • Civiele techniek
 • Metaal
 • Procesindustrie
 • Isolatie
 • Transport
 • Industriële reiniging
 • Onderhoud

Het managen en monitoren van VCA Petrochemie

Managementsysteem

Waarom een digitaal Management Systeem voor VCA-P?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe krijg ik inzicht in trends van de gegevens van de werkplek inspecties?
 • Welke maatregelen moeten er nog genomen worden op eerder gemelde incidenten?
 • Wanneer krijg ik een melding welke certificaten van mijn medewerkers dreigen te verlopen?
 • Waarom heb ik altijd extra lijstjes nodig in Excel voor keuring van middelen?
 • Welk formulier is nu het meest actueel en de laatste versie?
 • Hoe krijg ik echt inzicht en trends uit alle data uit de ingevulde formulieren?
 • Hoe informeer en overtuig ik mijn collega’s van het nut van bepaalde processen?
 • Hoe maak ik het voor iedereen makkelijker om te werken volgens de laatste procedures van ons bedrijf?

Adviesbureaus

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze AEO template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

Iso2Handle werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar Iso2Handle.

De software in actie zien?

Ontdek de mogelijkheden van ons platform en stel al je vragen vrijblijvend aan een van onze experts.
Plan een korte online demo