Grip, overzicht en tijdswinst op ISO 9001

ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en helpt je organisatie om bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren.
Norm
ISO 9001
Industrie
Kwaliteitsmanagement

Wat is ISO 9001

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces dat verbonden is met een product of dienst. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is cruciaal voor het kunnen garanderen dat producten en/of diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borg je continue verbetering van kwaliteit.

ISO 9001 is de meest gebruikte KMS norm ter wereld, met meer dan 1 miljoen ISO 9001 gecertificeerde organisaties in 189 landen.

Waarom ISO 9001?

De kracht van ISO 9001 is zichtbaar op meerdere vlakken. U werkt met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) continu aan het verbeteren van de interne organisatie, terwijl u meer nieuwe klanten aantrekt, uw omzet verhoogt en uw bestaande klanten tevreden stelt.

De Plan, Do, Check, Act-cyclus – ook bekend onder de afkorting PDCA – is een krachtige en bewezen tool voor het continu verbeteren en beheersen van processen en producten in uw organisatie.

De nadruk ligt hierin op het woord cyclus. Het uitgangspunt van de PDCA-cyclus is namelijk dat herhaling van een werkwijze, zorgt voor verbetering en daarmee het behalen van uw doelstellingen. Gedurende iedere herhaling, verbetert u uw organisatie de werkwijze en kunt u het proces de volgende keer met een beter resultaat uitvoeren. Iedere cyclus van de stappen Plan, Do, Check en Act dient weer ter input voor de volgende herhaling.

Het managen en monitoren van ISO 9001

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor ISO 9001?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe zorg je dat registraties (van o.a. klachten en incidenten) gedocumenteerd en opgevolgd worden?
 • Hoe zorg je dat protocollen en processen snel in te zien zijn door collega’s?
 • Hoe houd je de status bij van de diverse maatregelen die genomen zijn?
 • Hoe maak je het makkelijk om periodieke KAM rapportages uit je organisatie te krijgen?
 • Hoe krijg je echt inzicht in welke processen structureel anders aangepakt moeten worden?
 • Hoe krijg je kwalitatieve data uit het systeem voor het MT?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze ISO 9001 template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

Geschreven door

Marc Abbink

Bekijk Bio