Grip en overzicht op een veilige werkomgeving met ISO 45001

Organisaties die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij systematisch werken aan de arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.
Norm
ISO 45001
Industrie
ARBO

Wat is ISO 45001

Met een ISO 45001-certificaat voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken, voorheen een arbomanagementsysteem, toont een organisatie aan dat aan alle eisen uit de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. De aanwezigheid van een ISO 45001-certificaat kan een voorwaarde zijn bij de inkoop of aanbesteding van bepaalde diensten. Steeds meer opdrachtgevers accepteren OHSAS 18001 (deze is in 2013 herzien als ISO-norm met de bekende HLS structuur)in plaats van het VCA-certificaat. Omdat de ISO 45001-norm ook een aantal aanvullende eisen heeft, bijvoorbeeld aan de cultuur binnen de organisatie, is de acceptatie van het ISO 45001-certificaat bij opdrachtgevers hoog.

Wereldwijd overlijden jaarlijks 2,3 miljoen mensen als gevolg van arbeidsongevallen of ziektes die werk gerelateerd zijn. Ongelukken in werksituaties en onveilige arbeidsomstandigheden kunnen worden verminderd of zelfs worden voorkomen wanneer robuuste en effectieve Arbo managementsystemen zijn geïmplementeerd.

Dodelijke ongevallen op de werkplek springen het meest in het oog maar het merendeel van de werk gerelateerde sterfgevallen is de oorzaak van een slechte gezondheid en ziekten die worden veroorzaakt door te lange blootstelling aan risico’s en gevaarlijke stoffen. De ILO schat dat de directe en indirecte kosten van werk gerelateerde ziekten ongeveer 4 procent van het bruto nationaal product bedragen, ofwel wereldwijd 2,8 biljoen dollar per jaar. Daarom zou iedere organisatie proactief met werk gerelateerde gezondheid en veiligheid om moeten gaan. ISO 45001 biedt daarvoor een uitstekend kader.

Voor wie?

Gezondheid en veiligheid van medewerkers, ook wel arboaspecten genoemd, zijn bij elke organisatie aan de orde. Een managementsysteem wordt toegesneden op een organisatie. Alle soorten organisaties, groot of klein, profit of non-profit, kunnen hun voordeel doen door het toepassen ervan. Bij kleinere organisaties met een beperkt aantal gevaren en risico’s op het gebied van gezond en veilig werken zal het managementsysteem eenvoudig zijn. De ISO 45001-norm geeft de kaders aan, de invulling hiervan bepaalt elke organisatie zelf. Het voorbeeld van een G&VW-managementsysteem voor een klein transportbedrijf laat zien hoe een managementsysteem er dan uitziet. In de database met certificaten is te zien dat verschillende soorten organisaties beschikken over een OHSAS 18001- of ISO 45001-certificaat.

Het managen en monitoren van ISO 45001

Managementsysteem

Waarom zou je met een online digitaal Management Systeem gaan werken?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe krijg ik inzicht in alle uitgevoerde werkplek inspecties?
 • Welke openstaande maatregelen zijn er nog?
 • Wie is er verantwoordelijk voor welke openstaande acties?
 • Hoe borg en deel ik nieuwe processen in de organisatie?
 • Hoe krijg ik echt inzicht in welke processen structureel anders aangepakt moeten worden?
 • Hoe informeer en overtuig ik mijn collega’s van het nut van bepaalde processen?
 • Hoe maak ik het voor iedereen makkelijker om te werken volgens al onze processen?

Adviesbureaus

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze AEO template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

Geschreven door

Marc Abbink

Bekijk Bio