Grip, overzicht en tijdswinst bij het managen van NEN-EN 15224

NEN-EN 15224 is ontstaan vanuit een Europese behoefte om ISO 9001:2015 te vertalen naar de sector zorg en welzijn. NEN-EN 15224 is een Europese norm, die ISO 9001 in zijn geheel bevat met specifieke extra eisen voor het hele werkveld van zorg en welzijn.

Wat is EN 15224

De EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg) certificering is bij uitstek bedoeld als norm voor organisaties in de zorg- en welzijnssector. EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg) is gebaseerd op de ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagement.

EN 15224 is de internationaal erkende norm voor certificering in de zorg- en welzijnssector. De norm is kortweg een eisenpakket welke speciaal is toegespitst op de zorg- en welzijnssector. Indien het relevant is, zijn er nieuwe eisen aan de norm toegevoegd.

Deze specifieke norm gaat dieper in op de aspecten die te maken hebben  met risicomanagement in de zorg. Dit geldt voor het gehele traject, van planning, uitvoering tot het beheersing van specifieke processen.

Binnen deze norm kunnen we drie soorten processen onderscheiden waar je als organisatie mee te maken kan krijgen:

 • Zorgprocessen
 • Onderzoeksprocessen
 • Educatieve processen

Het managen en monitoren van EN 15224

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor EN 15224?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe zorg je dat registraties (van o.a. klachten en incidenten) gedocumenteerd en opgevolgd worden?
 • Hoe zorg je dat protocollen en processen snel in te zien zijn door collega’s?
 • Hoe houd je de status bij van de diverse maatregelen die genomen zijn?
 • Hoe maak je gemakkelijk registraties op een mobiel of tablet ?
 • Hoe krijg je echt inzicht in welke processen structureel anders aangepakt moeten worden?
 • Hoe krijg je kwalitatieve data uit het systeem voor het MT?
 • Hoe krijg ik inzicht in de gegevens van de werkplek inspecties die mijn collega’s nog doen?
 • Welke maatregelen moeten er nog genomen worden op eerder gemelde incidenten en wat is de status van het maatregelen dossier in zijn algemeen?
 • Hoe kom ik bij de gegevens van mijn leveranciers zodat ik deze kan beoordelen?
 • Hoe weet ik of taken naar behoren zijn gedaan en wat de status is van maatregelen die daaruit voortkomen?
 • Hoe borg en deel ik nieuwe processen in de organisatie?
 • Hoe krijg ik echt inzicht in welke processen structureel anders aangepakt moeten worden?
 • Hoe informeer en overtuig ik mijn collega’s van het nut van bepaalde processen?
 • Hoe maak ik het voor iedereen makkelijker om te werken volgens al onze certificering?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze ISO 9001 template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

De software in actie zien?

Ontdek de mogelijkheden van ons platform en stel al je vragen vrijblijvend aan een van onze experts.
Plan een korte online demo