Grote update: Gloednieuw Design Aangedreven door Krachtige Features.

Grip, overzicht en tijdswinst op BRL 9500

De BRL9500 biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid zich te laten certificeren voor de werkzaamheden die leiden tot het opstellen van een energieprestatie-rapport van gebouwen.
Norm
BRL 9500
Industrie
Mileu

Wat is BRL 9500

De beoordelingsrichtlijn BRL9500 voor het NL-EPBD®-procescertificaat voor ‘ENERGIEPRESTATIE GEBOUWEN’ kent een twee-tal delen, te weten:
W. voor Woningen en woongebouwen
U. voor Utiliteitsgebouwen
Met de komst van de NTA 8800 (Nederlandse Technische Afspraak voor energieprestatie van gebouwen – bepalingsmethode), is ook de BRL 9500 aangepast.
Deze twee BRL-en zijn per 1 juli 2020 certificeerbaar. Per 1 janauri 2021 treedt de BENG in werking. Dit houdt in dat de methode om te komen tot energieprestatie berekend wordt op basis van software die de BENG uitrekent op basis van de NTA 8800.
De BRL9500 wordt gemaakt en beheerd door de Installq. De onafhankelijke stichting heeft in de markt een breed draagvlak, waaronder installateurs, opdrachtgevers en overheid.

Subgebieden BRL 9500

De beoordelingsrichtlijn BRL 9500 bestaat 2 algemene delen met hierin opgenomen 2 subdeelgebieden

 • BRL 9500-W basis (bestaande woongebouwen)
 • BRL 9500-W detail (nieuwe woongebouwen, vergunningsaanvraag en oplevering)
 • BRL 9500-U basis (bestaande utiliteitsgebouwen)
 • BRL 9500-W detail (nieuwe utiliteitsgebouwen, vergunningsaanvraag en oplevering)

Het managen en monitoren van BRL 9500

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor AEO?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe krijg ik snel en efficiënt een opnameformulier ingevuld?
 • Waarmee krijg in mijn bewijslast snel op orde?
 • Waarom kan ik niet eenvoudig mijn registraties doen?
 • Hoe krijg snel een overzicht van alle ondersteunende gegevens voor onderbouwing?
 • Hoe borg en deel ik nieuwe processen in de organisatie?
 • Waarmee creëer ik een doeltreffende structuur die praktisch toepasbaar is en voldoet aan de norm?
 • Hoe maak ik het voor iedereen makkelijker om te werken volgens al onze certificering?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze AEO template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

Geschreven door

Marc Abbink

Bekijk Bio