Grip, overzicht en tijdswinst bij het managen van ISO 22000

ISO 22000 is een risicoanalyse die geldig is voor elke vorm van productie / verwerking en handel in de voeding industrie. ISO 22000 kan eenvoudig geïntegreerd worden met de ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Norm
ISO 22000
Industrie
Food

Wat is ISO 22000

Indien je als ondernemer voedsel produceert, transporteert of verkoopt, dan dien je te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. Aan de hand van een ISO 22000-certificering is het duidelijk dat je product voldoet aan de gestelde eisen. Dit ISO 22000 certificaat is niet alleen van belang voor jou als ondernemer, maar ook voor je relaties. Toeleveranciers in de voedselketen kunnen namelijk van jou verwachten dat je ISO 22000-gecertificeerd bent.

Het bezit van een geldig ISO 22000-certificaat biedt een grote mate van zekerheid voor je relaties. Het ISO 22000 certificaat toont aan dat de voedingsmiddelen & grondstoffen, voldoen aan de strenge eisen op het gebied van voedselveiligheid en de richtlijnen van de Europese commissie. Daarnaast toon je aan dat de medewerkers voldoende kennis in huis hebben en deze kunnen toepassen om de kwaliteitsnorm te handhaven in het productieproces.

Voor wie ISO 22000

Als ondernemer binnen de voedselproductieketen heb je te maken met tal van strenge veiligheidseisen op het gebied voedsel. Deze zijn vastgelegd in de Codex Alimentairus. Deze codex is het resultaat van het werk van de Europese autoriteit op het gebied van voedselveiligheid. Deze autoriteit is in feite een commissie die ooit is opgericht door de NAVO en staat onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van FAO en WHO (Food and Agriculture Organization en World Health Organization). Deze wordt op haar beurt  geadviseerd door de EFSA (European Food Safety Authority).

Om te laten zien dat jij als ondernemer voldoet aan de eisen uit de Codex Alimentairus, kan jij je laten certificeren op basis van ISO 22000. Deze certificering is gangbaar voor elk, in de voedselketen betrokken bedrijf in Europa. Indien je als ondernemer voedsel produceert, transporteert of verkoopt, dan dient dit te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. Door een ISO 22000-certificering is het duidelijk dat je product voldoet aan de gestelde eisen. Dit ISO 22000 certificaat is niet alleen van belang voor jou als ondernemer, maar ook voor je relaties. Toeleveranciers in de voedselketen kunnen namelijk van jou verwachten dat je ISO 22000-gecertificeerd bent.

Het bezit van een geldig ISO 22000-certificaat biedt een grote mate van zekerheid voor je relaties. Men weet dat de etenswaren of grondstoffen, voldoen aan de strenge eisen op het gebied van voedselveiligheid en de vastgestelde richtlijnen van de Europese commissie. Daarnaast toon je aan dat je medewerkers voldoende kennis in huis hebben en deze kunnen toepassen om de kwaliteitsnorm te handhaven in het productieproces.

Indien je als ondernemer voedsel produceert, transporteert of verkoopt, dan dient dit te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. Aan de hand van een ISO 22000-certificering is het duidelijk dat je product voldoet aan de gestelde eisen. Dit ISO 22000 certificaat is niet alleen van belang voor jou als ondernemer, maar ook voor je relaties. Toeleveranciers in de voedselketen kunnen namelijk van jou verwachten dat je ISO 22000-gecertificeerd bent.

Het bezit van een geldig ISO 22000-certificaat biedt een grote mate van zekerheid voor je relaties. Men weet dat de etenswaren of grondstoffen, voldoen aan de strenge eisen op het gebied van voedselveiligheid, de vastgestelde richtlijnen en de verordeningen van de Europese commissie. Daarnaast toon je aan dat de medewerkers voldoende kennis in huis hebben én deze kunnen toepassen om de kwaliteitsnorm te handhaven in het productieproces.

Het managen en monitoren van ISO 22000

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor ISO 22000?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe krijgt het personeel eenvoudig kennis en inzicht in de norm?
 • Welke procedures zijn er ingericht op de 7 HACCP principes?
 • Waarom kan ik niet eenvoudig mijn registraties doen?
 • Hoe krijg ik overzicht in openstaande taken?
 • Hoe borg en deel ik nieuwe processen in de organisatie?
 • Hoe krijg ik echt inzicht in welke processen structureel anders aangepakt moeten worden?
 • Hoe informeer en overtuig ik mijn collega’s van het nut van bepaalde processen?
 • Hoe kan ik eenvoudig traceren?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze AEO template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

Geschreven door

Marc Abbink

Bekijk Bio