Grip, overzicht en tijdswinst bij het managen van ISO 14001

ISO 14001 is opgesteld voor elke organisatie die op zoek is naar een manier om haar verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu en haar omgeving te managen.
Norm
ISO 14001
Industrie
Mileu

Wat is ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
 • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.

Door het betrekken van informatie van stakeholders bij het ontwikkelen van het milieubeleid sluit ISO 14001 aan bij de ISO 26000-richtlijn voor duurzaam ondernemen.

Als je voor deze norm kiest kan je snel, onder begeleiding van je eigen consultant aan de slag om jouw organisatie te certificeren. Je bent niet verplicht om de norm zo te gebruiken zoals deze standaard is ingericht. Je hebt alle flexibiliteit om formulieren bij te maken, aan te passen en op basis hiervan je eigen workflows in te richten en rapportages te maken.

Als je gebruik wil maken van ISO2HANDLE voor ISO 14001 neem dan contact op met een van onze externe consultants op het gebied van ISO 14001. Zij kunnen voor jou een omgeving aanvragen en/of je ondersteunen bij het implementeren van de norm. Heb je al een eigen partner, geen probleem. Je partner kan de inhoudelijke implementatie doen en wij ondersteunen dan bij het technische gedeelte.

Welke belangrijke punten zijn er in de ISO 14001?

De belangrijkste punten in de ISO 14001:2015-norm zijn:

 • Milieubeleid ontwikkelen op meer strategisch niveau
 • Aanspreekbaarheid en betrokkenheid directie
 • Betrekken belanghebbende partijen
 • Toepassing van levenscyclus perspectief
 • Onderbouwing en invulling communicatie in- en extern
 • Kwaliteit van informatie
 • Inzicht in de compliance status
 • Het infoblad geeft meer inzicht in de verschillen, deze worden met voorbeelden verduidelijkt

De NEN-EN-ISO 14001:2015 wordt in Nederland uitgegeven door NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). De ‘EN’ staat voor de acceptatie als Europese Norm door CEN (het Europese normalisatie-instituut). De NEN-EN-ISO 14004:2015 geeft een toelichting op de NEN-EN-ISO 14001. In de ‘ISO 14000-serie’ zijn nog verschillende andere normen beschikbaar die gerelateerd zijn aan milieumanagement.

Alle ISO-normen worden opgezet volgens de HLS, wat het voor organisaties makkelijk moet maken om hun managementsystemen voor kwaliteit, milieu en arbo te integreren.

Het managen en monitoren van ISO 14001

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor ISO 14001?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe maak ik makkelijk een analyse van relevante milieuaspecten? (MAR)
 • Hoe hou je grip op de taken van de doelstellingen vanuit het milieuaspectenregister?
 • Wie helpt de medewerkers tijdig te herinneren aan de taken?
 • Hoe borg ik eenvoudige alle registraties?
 • Wat helpt om eenvoudig en snel inzicht te krijgen in de prestaties t.o.v. de doelstellingen?
 • Hoe kan ik snel analyses maken en presenteren aan collega’s?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze ISO 14001 template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

Geschreven door

Marc Abbink

Bekijk Bio