Grip, overzicht en tijdswinst bij het managen van IFS

Sinds 2003 is er een tegenhanger van de tot dan toe gangbare BRC-standaard. Destijds werd de IFS-standaard geïntroduceerd voor voedselproducenten voor de Europese markt en daarbuiten. Voor jou als voedselproducent kan een IFS-certificering talloze voordelen bieden.
Norm
IFS
Industrie
Food

Wat is IFS

De International Food Standard, vaak kortweg IFS of ook wel IFS Food genoemd, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid die werd opgesteld door HDE, de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen. De standaard wordt ook wel aangeduid als International Featured Standard – Food.

De Franse retail-brancheorganisatie FCD heeft zich aangesloten bij de IFS-norm, terwijl ook de Italiaanse organisaties ANCC, ANCD en Federdistribuzione de norm steunen. Dit, plus het feit dat de IFS-norm werd ontwikkeld op basis van de BRC Global Standard for Food Safety, leidt ertoe dat de norm ook wel de Duits-Franse tegenhanger van BRC Food wordt genoemd.

Binnen IFS wordt gewerkt met een viertal zogenaamde “knock-out-criteria”. Wanneer er niet wordt voldaan aan een van deze criteria, wordt de leverancier automatisch niet gecertificeerd. Deze criteria zijn:

 • beheersing van kritische beheerspunten;
 • betrokkenheid van het management en medewerkers;
 • traceerbaarheid van producten, grondstoffen en verpakkingsmaterialen;
 • uitvoering van corrigerende maatregelen.

Een belangrijk verschil met BRC Food is dat er bij BRC de mogelijkheid bestaat om tot 28 dagen na een audit bewijs te leveren dat er aan de geconstateerde tekortkoming voldoende invulling is gegeven. Binnen IFS is dit nadrukkelijk niet mogelijk: het resultaat van de audit is het eindresultaat van de beoordeling. De frequentie van de audits wordt bij beide systemen bepaald door het behaalde resultaat en de risico-klasse van het product.

In de IFS Food versie 6 zijn eisen op het gebied van food-defense opgenomen. Bedrijven dienen een food-defenseplan opgesteld en geïmplementeerd te hebben.

IFS-normen

Voor de verschillende onderdelen in de voedselindustrie gelden verschillende IFS-normen:

 • IFS Food
 • IFS Cash & Carry / Wholesale
 • IFS Logistics
 • IFS Broker
 • IFS HPC
 • IFS PACsecure
 • IFS Food Store

Evaluatie Checklist

Elke norm voor de IFS-certificering bestaat net als de BRC-certificering uit een evaluatie checklist. In deze checklist zijn de intenties en eisen gespecificeerd en is er sprake van een evaluatieprotocol. Voor de certificering is er sprake van een reeks van eisen waaraan moet worden voldaan op talloze gebieden:

 • de organisatie
 • mogelijke gevaren
 • het risicobeheerssysteem
 • het technisch management systeem
 • normen voor de productieomgeving
 • beheersing van verontreinigingen
 • personeel

IFS Managementsysteem

Het IFS-managementsysteem neemt een bijzondere positie in. Aan de hand van dit managementsysteem wordt de voedselkwaliteit van de geproduceerde, bewerkte of getransporteerde producten bewaakt. De beoordeling van de werking van dit systeem is een verantwoordelijkheid van de certificerende instantie. Deze zal ook de inhoud en werking van het managementsysteem in de praktijk toetsen.

Expertise inschakelen

Ook al lijkt het een hele opgave om werkprocessen en maatregelen ten behoeve van de voedselveiligheid te beschrijven, in de praktijk blijkt dat dit goed te doen is. Door het inschakelen van de juiste expertise kan het certificeringsproces vlot en soepel verlopen en pluk je er uiteindelijk de vruchten van.

Het managen en monitoren van IFS

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor IFS?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe de toegangsregistraties eenvoudig?
 • Hoe houd ik makkelijk alle controlelijsten bij de hand?
 • Waarom kan ik niet eenvoudig mijn registraties doen?
 • Hoe krijg ik overzicht in openstaande taken?
 • Welke auditsrondes zijn er gedaan en gepland?
 • Hoe krijg ik echt inzicht in welke processen structureel anders aangepakt moeten worden?
 • Hoe informeer en overtuig ik mijn collega’s van het nut van bepaalde processen?
 • Hoe kan ik eenvoudig traceren?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze AEO template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

Geschreven door

Marc Abbink

Bekijk Bio