Grote update: Gloednieuw Design Aangedreven door Krachtige Features.

Grip, overzicht en tijdswinst bij het managen van HKZ

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar
Norm
hkz
Industrie
Zorg

Wat is HKZ

Wat is HKZ
Het toetsen van een kwaliteitssysteem van een instelling door een externe certificerende instelling, op basis van de vooraf vastgestelde HKZ-normen, noemen we een HKZ-certificatie. Deze certificerende instelling is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) en is gebonden aan strikte regels.
Deze toetsing dient zo objectief mogelijk te zijn en dient daarom door een onafhankelijk persoon te worden uitgevoerd. Een certificeerder (of auditeur) mag bijvoorbeeld geen adviserende rol spelen in de organisatie of instelling die de certificering heeft aangevraagd. In de praktijk zal de audit ook niet door één persoon worden uitgevoerd, maar zijn er twee personen bij betrokken:

 • De lead-auditor: hij of zij heeft de leiding over het hele audit-proces;
 • Materiedeskundige: hij of zij is degene met de meeste inhoudelijk vakkennis.

Op deze manier vindt er een correcte audit plaats waarbij rekening wordt gehouden met de situatie binnen de organisatie. De duur van de audit is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de omvang en de complexiteit van de organisatie. In sommige gevallen kan een audit daarom enkele dagen in beslag nemen.

Bij een succesvolle audit, dat betekent dat de organisatie voldoet aan de gestelde eisen, wordt er door de certificerende instelling een HKZ-certificaat uitgereikt. Dit certificaat heeft een beperkte geldigheid van drie jaar, bovendien is een tussentijdse toetsing een verplicht onderdeel. Is de periode van drie jaar verlopen, dan kan er een her-certificering worden aangevraagd.

Het managen en monitoren van HKZ

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor HKZ?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe krijgt het personeel eenvoudig inzicht in de procedures?
 • Waarom kan ik niet eenvoudig mijn registraties doen op mijn mobiel?
 • Hoe krijg ik overzicht in openstaande taken?
 • Hoe borg en deel ik nieuwe processen in de organisatie?
 • Hoe krijg ik echt inzicht in welke processen structureel anders aangepakt moeten worden?
 • Hoe informeer en overtuig ik mijn collega’s van het nut van bepaalde processen?
 • Hoe maak ik het voor iedereen makkelijker om te werken volgens al onze processen?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze AEO template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE

Geschreven door

Marc Abbink

Bekijk Bio