Grip, overzicht en tijdswinst bij het managen van GDP.

Met een ‘Good Distribution Practice’ certificaat wordt aangetoond dat de farmaceutica goede distributiepraktijken en kwaliteit bij elk aspect van de service belangrijk vindt.

Wat is GDP

Wat is GDP
Het waarborgen van de kwaliteit van zowel producten als de dienstverlening is voor veel sectoren van groot belang. Dit geldt ook voor het handhaven van het kwaliteitsniveau van het distributienetwerk van geneesmiddelen. Om dit te garanderen is het GDP-certificaat ontwikkeld, wat staat voor Good Distribution Practice.

Het GDP-certificaat is een belangrijke vorm van kwaliteitsmanagement en laat zien dat een onderneming die gecertificeerd is volgens de GDP-norm, voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen.

Voor wie is het GDP certificaat precies?

Het GDP certificaat is bestemd voor bedrijven die zich bezig houden met de opslag van farmaceutische producten voor een periode van 72 uur of langer en wordt afgegeven door de Nederlandse overheid. Voor ondernemingen die zich toeleggen op de distributie en het transport van farmaceutische producten, is het ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een GDP certificaat. Aanvragers moeten over een vergunning beschikken voor groothandelsactiviteiten. Deze vergunning maakt het mogelijk om een beoordeling aan te vragen over de GDP richtlijnen.

Voldoen aan de GDP richlijnen

Het hanteren van een consequent beleid ten aanzien van de kwaliteit komt de gehele productieketen ten goede. Dat is dan ook de reden dat tijdens de certificering het gehele productieproces in kaart wordt gebracht, van de producent tot de uiteindelijke consument. Dit hele proces vindt plaats aan de hand van de daarvoor geldende GDP richtlijnen:.

 1. Kwaliteitsmanagement
 2. Personeel
 3. Bedrijfsruimten en uitrusting
 4. Documentatie
 5. Operaties
 6. Klachten, retourzendingen, vermoedens van illegale en vervalste geneesmiddelen en het organiseren van een terugroepactie van geneesmiddelen
 7. Uitbesteding van activiteiten
 8. Zelfinspecties
 9. Vervoer
 10. Specifieke bepalingen voor makelaars
 11. Slotbepalingen

Het GDP certificaat laat zien dat je voldoet aan de wensen en richtlijnen ten aanzien van de productveiligheid. Ook de kwaliteit van geneesmiddelen in de gehele distributieketen is op deze manier gewaarborgd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het kwaliteitsbeheer. Door het niveau van het kwaliteitsbeheer hoog te houden, kan je blijven voldoen aan de richtlijnen van de GDP.

Het managen en monitoren van GDP

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor GDP?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe krijgt het personeel eenvoudig inzicht in alle procedures?
 • Waarmee kan ik eenvoudig zelfinspecties uitvoeren?
 • Waarom kan ik niet eenvoudig mijn registraties doen op mijn mobiel?
 • Hoe krijg ik overzicht in openstaande taken?
 • Hoe borg en deel ik nieuwe processen in de organisatie?
 • Hoe krijg ik echt inzicht in welke processen structureel anders aangepakt moeten worden?
 • Hoe informeer en overtuig ik mijn collega’s van het nut van bepaalde processen?
 • Hoe maak ik het voor iedereen makkelijker om te werken volgens al onze certificering?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze AEO template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

De software in actie zien?

Ontdek de mogelijkheden van ons platform en stel al je vragen vrijblijvend aan een van onze experts.
Plan een korte online demo