Grote update: Gloednieuw Design Aangedreven door Krachtige Features.

Grip, overzicht en tijdwinst bij het managen van de BRL 5019

Volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die ingaat per 1 januari 2022, moet een kwaliteitsborger een verklaring afgeven waaruit blijkt dat het gerealiseerde bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet.
Norm
BRL 5019
Industrie
Bouw

Wat is BRL 5019?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen stelt, dat een kwaliteitsborger verplicht is om een verklaring af te geven waardoor het duidelijk wordt dat het voltooide bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Deze wet zal op 1 januari 2021 van kracht worden.

In gewoon Nederlands komt het erop neer dat een kwaliteitsborger, het werk van een ander controleert op basis van een aantal vastgestelde eisen. Dit brengt met zich mee dat een kwaliteitsborger aan strenge eisen moet voldoen om zich zo te mogen noemen. Bedrijven kunnen echter zelf hun eigen opleveringen controleren om zo aantoonbaar te maken dat men conform het Bouwbesluit heeft gewerkt.

BRL 5019 als norm

De norm voor de kwaliteitsborging is BRL 5019. Op basis van deze norm kunnen organisaties zich laten certificeren zodat duidelijk is dat de onderneming kennis heeft van de eisen van het Bouwbesluit en deze ook hanteert. Een van de belangrijkste onderdelen op weg naar een certificering op basis van de norm is het opstellen van een BRL 5019 kwaliteitshandboek. Dit kan een complexe opgave zijn voor je bedrijf vanwege de aard van de materie en in veel gevallen wordt het ook als tijdrovend gezien. Op zich is die gedachtegang niet heel vreemd, ga je immers aan de gang met het opstellen, dan wordt men al snel geconfronteerd met tal van vragen:

 • Wat dient de organisatie nu wel vast te leggen en wat juist niet?
 • Wat moet er concreet getoetst worden?
 • Welke procedures zijn van belang en hoe dient hier rekening mee gehouden te worden?

Met het BRL 5019 kwaliteitshandboek van ISO2HANDLE heb je een degelijke basis in handen om zo de basis te leggen voor een gedegen kwaliteitssysteem voor jouw organisatie. Op die manier is de eerste horde genomen en kan je aan de slag met het vervolg van het certificeringstraject.

Voor wie is het BRL 5019 handboek bestemd

Met name organisaties die veelvuldig te maken hebben met de uitvoering van Kwaliteitsborging voor het bouwen, hebben baat bij het hanteren van het kwaliteitshandboek BRL 5019. Dit zijn in de regel architecten, constructeurs, brandadviseurs, bouwfysicaspecialisten, installatiedeskundigen, bouwadviesbureaus en kwaliteitsborgingsorganisaties. Indien je twijfelt op dit ook op jouw organisatie van toepassing neem dan contact op met ISO2HANDLE zodat je hier snel duidelijkheid over kan krijgen.

Procesbeschrijving en kwaliteitscontroles

De in het kwaliteitshandboek beschreven processen en werksituatie(s) zijn relevant voor de dagelijkse praktijk en bieden op die manier handvatten om de consistentie van de werkwijze te bevorderen. De helder beschreven processen zijn herkenbaar en toepasbaar en verhogen op die manier de efficiëntie van de organisatie. De methodiek zorgt ervoor dat er helderheid wordt gecreëerd zodat elke betrokken medewerker weet wat zijn of haar rol is en wat het verwachtingspatroon is. Ook zijn de controles eenvoudiger uit te voeren doordat er gebruik wordt gemaakt van objectieve criteria. Het kwaliteitshandboek biedt duidelijke richtlijnen voor een efficiënte werkwijze zodat de door opdrachtgevers aangeleverde data eenvoudig beoordeeld kunnen worden.

Het managen en monitoren van BRL 5019

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor BRL 5019?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe weet ik zeker dat er met de laatste versies van documenten gewerkt wordt?
 • Waarmee kan ik makkelijk per project een risicobeoordeling doen?
 • Waar leg ik snel een eenvoudig alle controle momenten vast?
 • Hoe krijg ik overzicht in openstaande taken?
 • Hoe borg en deel ik processen in de organisatie?
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk en heeft ook de juiste papieren?
 • Hoe informeer en overtuig ik mijn collega’s van het nut van bepaalde processen?
 • Hoe maak ik het voor iedereen makkelijker om te werken volgens al onze processen?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze AEO template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

Geschreven door

Marc Abbink

Bekijk Bio