Grip, overzicht en tijdswinst bij het managen van BRC

Het oorspronkelijke doel van de BRC Food norm, is dat een leverancier van levensmiddelen met één inspectierapport aan meerdere afnemers zou kunnen aantonen dat alle relevante aspecten onder controle zijn.

Wat is BRC

Voor voedselverwerkende bedrijven die aan de retailsector leveren is er een aparte certificering op basis van de BRC-norm. In deze norm zijn de hygiëne- en voedselveiligheidseisen vastgelegd. In de meeste gevallen komt een voedselverwerkend bedrijf niet onder een dergelijke certificering uit: deze wordt bijna altijd geëist door de grote retailers in Nederland.

De naam BRC is de afkorting voor British Retail Consortium. Deze BRC-norm bevat de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor de in Nederland opererende (voedselverwerkende) bedrijven. Indien jij als ondernemer in de foodsector aan grote retailers levert, dan is de kans groot dat je relaties het BRC-certificaat verplicht stellen. Als producent of leverancier hoef je echter slechts een BRC-audit te doorlopen om voor het certificaat in aanmerking te komen. Jij kan daarmee direct aan al je relaties aantonen dat je voldoet aan de gestelde eisen.

Voordelen van BRC certificering

Voordelen van BRC certificering

De auditoren die de toetsing uitvoeren zijn volledig geregistreerd bij BRC en hebben een jarenlange ervaring in de voedingsmiddelenindustrie. Dit verzekert je van een optimale dienstverlening.

Een audit wordt altijd uitgevoerd door een geaccrediteerde instelling waardoor elk afgegeven certificaat door elke retailer zal worden geaccepteerd. Indien gewenst kan een BRC-certificering uitgevoerd worden in combinatie met een andere certificering zoals ISO 9001, ISO 22000, HACCP en IFS. Vooruitlopend op de feitelijke audit is het mogelijk om het managementsysteem wat je nu gebruikt te laten beoordelen, een zogenaamde proef-audit.

ISO 22000 & FSSC 22000 certificering

In de voedingsindustrie bestaat er al sinds jaren de wens om te komen tot een uniforme audit. Zowel Britse, Nederlandse, Belgische, Franse en Duitse retailers hebben, naast veel andere inkopers, afzonderlijke manieren om de kwaliteit van hun leveranciers te beoordelen. Het gevolg laat zich raden: naast veel bureaucratie krijgen producenten te maken met een veelvoud aan inspecties zonder dat er sprake is van een uniforme standaard. Dit gaat gepaard met hoge kosten, een goede reden om te zorgen voor een betere afstemming en te werken aan een vereenvoudiging van het eisenpakket. Dit is dan ook de reden waarom andere zoals ISO 22000 en FSSC 22000 zijn ontwikkeld.

BRC-IOP certificering

Naast de BRC-norm is er ook een norm die toeziet op de hygiënische productie van verpakkingsmaterialen voor de voedingssector: de BRC-IOP certificering.

BRC en HACCP certificering

De BRC-certificering heeft opvallend veel overeenkomsten met die andere standaard in de voedingsindustrie: de HACCP. Er is binnen BRC ook sprake van een risicoanalyse volgens de HACCP standaard. Bovendien moeten kritische punten ten aanzien van de voedselveiligheid (CCP’s) aantoonbaar geborgd zijn. Het verschil is echter dat BRC meer eisen stelt op andere punten waaronder de hygiëne en de bouwtechnische aspecten. Wil je als HACCP-gecertificeerde organisatie, ook beschikken over een BRC-certificaat, dan is het van belang om ook oog te hebben voor de andere aspecten. Dit wordt namelijk in de audit meegenomen. Een BRC-audit kan desgewenst gecombineerd worden met een periodieke certificering of hercertificering voor HACCP.

Het managen en monitoren van BRC

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor BRC?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe de toegangsregistraties eenvoudig?
 • Hoe houd ik makkelijk alle controlelijsten bij de hand?
 • Waarom kan ik niet eenvoudig mijn registraties doen?
 • Hoe krijg ik overzicht in openstaande taken?
 • Welke auditsrondes zijn er gedaan en gepland?
 • Hoe krijg ik echt inzicht in welke processen structureel anders aangepakt moeten worden?
 • Hoe informeer en overtuig ik mijn collega’s van het nut van bepaalde processen?
 • Hoe kan ik eenvoudig traceren?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze AEO template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

De software in actie zien?

Ontdek de mogelijkheden van ons platform en stel al je vragen vrijblijvend aan een van onze experts.
Plan een korte online demo