Skip links

Digitale BRC-checklist voor voedselveiligheidsaudits

Een BRC audit, of BRC Food Safety Audit, is de officiële beoordeling door het British Retail Consortium van de naleving van de BRC Global Standard for Food Safety door een voedselfabrikant. Het BRC heeft onlangs de nieuwste versie van hun controlecode (uitgave 8) vrijgegeven. De audits met deze nieuwe controlecode zijn gestart op 1 februari 2019.

In dit artikel worden allereest de overeenkomsten en verschillen tussen BRC en FSSC 22000 beschreven. Daarnaast worden de meest belangrijke aandachtsgebieden van BRC aangestipt. Tot slot worden er een aantal technologische oplossingen benoemd die je kunnen helpen bij het implementeren en behouden van BRC-certificering.

 

BRC versus FSSC 22000

Deze twee standaarden hebben een aantal aspecten die met elkaar overeenkomen. Beide standaarden vereisen namelijk een regelmatige geëvalueerde en voortdurende verbetering van:

 • Het voedselveiligheidsmanagementsysteem;
 • Goede fabricage, – distributie- en landbouwpraktijken;
 • Het HACCP-systeem.

Er zijn echter ook enkele verschillen. Zo heeft BRC meer procedures en richtlijnen die gevolgd moeten worden voor de voedselveiligheid. Terwijl FSSC 22000 de nadruk legt op kaders die een organisatie helpt bij het implementeren van hun eigen systeem. FSSC 22000 breidt ISO 22000 uit, dus voor organisaties die deze weg al ingeslagen hebben, kan het zinvol zijn om door te gaan met FSSC 22000-certificering.

 

Waar focust BRC zich op?

De nieuwste voedselveiligheidsversie van BRC (uitgave 8) richt zich op de volgende vereisten:

 1. Participatie van het management – leiders van organisaties dienen te helpen bij de implementatie en de voortdurende verbetering van voedselveiligheidsprocessen.
 2. HACCP – het implementeren van HACCP kan helpen bij het identificeren en beheren van risico’s in de voedselproductie.
 3. Voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem – een goede documentatie van de bestaande processen helpt de veiligheid van de voedselproductie te beheren en het personeel goed te informeren.
 4. Locatienormen – instellen en onderhouden van de ideale locatie voor voedselproductie.
 5. Productcontrole – het instellen van controles zoals allergenenbeheer en producttesten.
 6. Procesbeheersing – dit zorgt ervoor dat het gedocumenteerde HACCP-plan consequent wordt gevolgd om de productkwaliteit te waarborgen.
 7. Personeel – zorg ervoor dat medewerkers zijn opgeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en de juiste hygiëne in acht nemen.
 8. High Risk, High Care en Ambient High Care productiezones – zorgen ervoor dat producten die vatbaar zijn voor besmetting met pathogenen controlemaatregelen hebben om de veiligheid te verbeteren.
 9. Verhandelde producten – zorg ervoor dat locaties die voedselproducten kopen en verkopen dit op de juiste manier verwerken en verpakken om besmetting te voorkomen.

Het BRC-certificeringsproces omvat een externe audit op locatie waarbij alle onderdelen van de vereisten worden beoordeeld. Afhankelijk van de hoogte van de beoordeling is elke 6 of 12 maanden een hercertificering vereist.

 

Voorbereiding op een BRC-audit

De juiste documenten en gegevens die een consistente implementatie van voedselveiligheidsmanagement aantonen, zijn een must om te bewijzen dat een organisatie voldoet aan de eisen rondom de BRC-standaard. Het verzamelen van documenten, het handmatig organiseren van bestanden en het voorbereiden op een BRC-audit kan wel ontmoedigend zijn.

 

iAuditor, ’s werelds krachtigste mobiele audit-app, kan je helpen om vereisten voor het vastleggen en bijhouden van gegevens te stroomlijnen. Met de mobiele app van iAuditor kan je ter plekke papierloze voedselveiligheidsinspecties uitvoeren. In deze app kan je fotobewijs bekijken en de belangrijkste bevindingen die tijdens inspecties zijn verzameld.

 

Heb je vragen over BRC-certificering of heb je hulp nodig bij de voorbereiding op een externe audit? Neem dan contact met ons op.

Leave a comment

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies

Contact opnemen

Contact opnemen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Whitepaper aanvragen