Skip links

Steeds Verbeteren

Over Steeds Verbeteren

Als we spreken over kwaliteitsmanagement, dan omvat dat alle activiteiten die binnen een organisatie of onderneming worden gerealiseerd met betrekking tot de aanpak en borging van kwaliteit. Het gaat daarbij om het verbeteren en structureren van producten en processen en het bieden van de juiste condities voor groei en ontwikkeling. Diverse ISO-normen bieden een raamwerk en richtlijnen om structuur te bieden aan kwaliteitsmanagement.

Steeds verbeteren

ADVIES

In totaal zijn er circa 19.000 ISO-normen. Een deel van normen zijn certificeerbaar, bijvoorbeeld ISO 27001. Andere ISO-normen zijn juist niet certificeerbaar, maar zorgen voor een verdieping van andere normen, bijvoorbeeld ISO 27002. Indien het voor uw onderneming of organisatie wenselijk is om te achterhalen welke norm voor u interessant is, dan geef ik u graag advies omtrent het opstarten van een certificeringstraject.

IMPLEMENTATIE

Als duidelijk is welk managementsysteem voor uw organisatie relevant is, kan er gestart worden met de implementatie ervan. Ik help u graag bij de implementatie en advisering omtrent de juiste norm(en).

ONDERHOUD

De implementatie van een managementsysteem is een fase. Het vervolg is veel belangrijker. Het gaat namelijk om het continu verbeteren van het managementsysteem. Op die manier zorg je ervoor dat het in vorm blijft en ‘leert’. Dat leerproces zorgt ervoor dat het een belangrijk en functioneel onderdeel wordt van de bedrijfsvoering.

 FG / DPA ONDERHOUD

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bent u mogelijk verplicht om een FG (ook wel Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming) aan te stellen. Geldt die verplichting niet, dan kunt u ook vanuit de gedachte dat het ‘good practice’ is, een FG aanstellen. Mogelijk is het aantrekken van een externe proffesional een goede optie zodat u te allen tijde een beroep kunt doen op de gewenste kennis en u zeker weet dat deze volledig up-to-date is.

Uw adviseur:

[loprd_team_member tm_height=”400″ name=”Christel Bastiaensssens” function=”Zelfstandig adviseur” photo=”8718″]

Visie

Mijn werkwijze is helder, praktisch en resultaatgericht. Samen met u ga ik op zoek naar werkbare en duurzame oplossingen die passen bij uw onderneming.

Missie

Het steeds verbeteren van de kwaliteit van uw organisatie!

+

Steeds Verbeteren is sinds juli 2019 zilveren partner van ISO2HANDLE en wij versterken elkaar in de markt

Contact opnemen?

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies

Contact opnemen

Contact opnemen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Whitepaper aanvragen