Skip links

Kenniscentrum Veiligheid 365

Over Kenniscentrum Veiligheid 365

Op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Veiligheid, Gezondheid en Milieu hebben de professionals van Kenniscentrum Veiligheid 365 een brede know-how. Door hun jarenlange ervaring in het begeleiden van ondernemers in verschillende branches weten zij bedrijfsprocessen op het gebied van kwaliteit en veiligheid te optimaliseren en er voor te zorgen dat u als ondernemer voldoet aan de wet- en regelgeving.

Advies en opleidingen

VCA

Een goede werkomgeving is een veilige werkomgeving. Met die gedachte in het achterhoofd is het belangrijk om het risico op ongevallen en incidenten te voorkomen. Dat is niet alleen van de belang voor de medewerkers zelf, ook voor werkgevers, opdrachtgevers en het milieu is het van belang om een veilige werkomgeving te creëerden.

 

Voor het realiseren van een veilige werkomgeving is naast de noodzakelijke kennis van de relevante wet- en regelgeving, ook kennis van veiligheidsinstructies een absolute must. In dat kader eisen werkgevers en opdrachtgevers steeds vaker dat het personeel beschikt over voldoende kennis op het gebied van veilig werken. Deze kennis kan aangetoond worden door het behalen van een VCA diploma. Het is daarmee een keurmerk zodat de houder duidelijk kan maken over de juiste know-how te beschikken op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). De houder van een VCA diploma laat zien dat hij weet wat er nodig is om veilig te kunnen werken en ook weet hoe hij of zij de materie in de praktijk kan toepassen. Zo kan hij of zij niet alleen veilig werken, maar houdt hij ook rekening met de gezondheidsaspecten, de veiligheid van anderen en het milieu.

BHV

Het opzetten van een hulpverleningsorganisatie is een verplichting vanuit de ARBO-wet. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat er binnen een bedrijf voldoende, goed opgeleide BHV’ers aanwezig zijn. Het aantal BHV’ers in een onderneming is daarbij afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf. Van een BHV’er mag verwacht worden dat hij of zij op de juiste manier kan reageren in een noodsituatie of een incident dan wel noodgeval.

Uw adviseur:

[loprd_team_member tm_height=”400″ name=”Frank Maessen” function=”Eigenaar” photo=”7436″]

Visie

Kenniscentrum Veiligheid 365 is hét loket voor ondernemers die advies en ondersteuning zoeken van professionals bij het verbeteren van de veiligheid op de werkplek en de kwaliteit van hun organisatie.

Missie

Onze missie is simpel; ondernemers op een laagdrempelige, eenvoudige en doeltreffende wijze toegang bieden tot deze professionals. Daartoe zet Kenniscentrum Veiligheid 365 een landelijk netwerk in van professionals die kunnen bogen op een jarenlange ervaring op het gebied van advisering en opleidingen. Zij zetten zich dagelijks in om ondernemers te adviseren en ondersteunen bij het voldoen aan veiligheids- of kwaliteitseisen vanuit zowel de wet- en regelgeving als die van opdrachtgevers. 

+

Kenniscentrum Veiligheid 365 is sinds november 2018 zilveren partner van ISO2HANDLE en wij versterken elkaar in de markt

Contact opnemen?

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies

Contact opnemen

Contact opnemen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Whitepaper aanvragen