Skip links

Bureau Marjos Leroy

Over Bureau Marjos Leroy

Sinds augustus 2008 is Bureau Marjos Leroy, gevestigd in Nunspeet. Haar bureau is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven om controle te krijgen op hun management.

Waarom?

Met mijn kennis en ervaring kan ik personeel een nieuwe kijk op hun organisatie geven en gaan we hier samen aan werken om de verandering tot stand te brengen. Een klant zei een keer tegen mij dat ik hem telkens een andere kijk op het bedrijf gaf, waardoor hij weer mogelijkheden zag om te verbeteren. En dat is nu precies waarvoor ik het doe!

rad_oranje

KWALITEITS-MANAGEMENT

In de tegenwoordige economie willen bedrijven steeds meer klantgericht werken en dus meer agile veranderen.

Belangrijk is een SWOT-analyse van uw bedrijf in kaart te brengen. Op basis van de verkregen informatie kunt u de richting waar uw bedrijf heen gaat bepalen. Deze richting wordt uitgewerkt in aanpak, doelen en procesbeheersing.

rad_geel

INFROMATIE-BEVEILIGING

In het hedendaagse digitale tijdperk is informatie overal beschikbaar en wordt langs verscheidende wegen overgebracht. Hierdoor is de informatie gevoelig voor vele bedreigingen. Wat kan er gebeuren in uw bedrijf als:

  • Uw kritische systemen voor langere tijd uitvallen?
  • Er wordt geknoeid met belangrijke gegevens?
  • Vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen?
rad_groen

PRIVACY-MANAGEMENT

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven voldoen aan de AVG, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming; ook bekend als GDPR, General Data Protection Regulation.

Elk bedrijf verzamelt persoonsgegevens, zoals in personeelsadministratie of contactgegevens van afnemers en toeleveranciers.

rad_blauw

PROCES-MANAGEMENT

Wat kan het beheersen, coördineren, afstemmen en optimalisatie voor uw bedrijf betekenen?

Elk bedrijf heeft processen voor het leveren van producten en diensten, ondersteunende processen voor het faciliteren van de primaire processen en besturingsprocessen voor het besturen van de organisatie.

rad_grijs

RISICO-MANAGEMENT

Wat kan risicomanagement toevoegen aan uw bedrijfsvoering?

Elke organisatie heeft te maken met risico’s en kansen. Door risico’s en kansen proactief te identificeren, te analyseren, te behandelen en te monitoren is risicomanagement expliciet en integraal gewaarborgd in uw organisatie.

Uw adviseur:

[loprd_team_member tm_height=”400″ name=”Marjos Leroy” function=”Eigenaar/Consultant” photo=”6757″]

Visie

Ik bied bedrijven structuur, waardoor de organisatie meer inzicht en duidelijkheid krijgt. Tegelijkertijd bied ik de organisatie flexibiliteit, waardoor de organisatie sneller kan inspelen op veranderde omstandigheden.

Missie

Voor mij staat ISO voor ‘Inspirerend Samen Ondernemen’. Door het managementsysteem van de organisatie zichtbaar te maken en de doelen op strategisch niveau te verbinden aan de resultaten op operationeel niveau, zodat de Plan-Do-Check-Act-cyclus ook echt kan draaien. Als een organisatie dit onder de knie heeft, dan kan de organisatie ervoor kiezen het managementsysteem te certificeren. Met het ISO-certificaat toont de organisatie aan zijn omgeving dat het grip heeft op de bedrijfsvoering. Een belangrijke mijlpaal voor de organisatie.

+

Bureau Marjos Leroy is sinds januari 2018 zilveren partner van ISO2HANDLE en wij versterken elkaar in de markt

Contact opnemen?

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies

Contact opnemen

Contact opnemen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Whitepaper aanvragen