Skip links

Audit & Quality Solutions

Over Audit & Quality Solutions

Audit & Quality Solutions is gespecialiseerd in het advies geven met betrekking tot bedrijfsproces optimalisatie en het onderhouden van uw managementsysteem. Maar ook voor persoonlijke ondersteuning en begeleiden bij uw Certificeringsproces.

Tevens kunnen wij al uw interne audits voor u verzorgen

Audit & Quality Solutions is een kleinschalige zelfstandige organisatie die beschikt over de benodigde en vereiste kennis en heeft inmiddels al ruim 15 jaar praktijkervaring met betrekking tot de onderstaande beschreven normensystemen. Audit & Quality Solutions is zeer praktisch en laagdrempelig ingestelde auditorganisatie die deskundigheid, Loyaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft staan!

Normen

Ik help u graag bij het opzetten en implementeren ten behoeve van het voorbereiden op een Certificeringsaudit en of bij een normsysteem uitbreiding en of onderhouden van uw bestaande normsystemen:

  • VCA 2017/6.0 Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist Aannemers (VCA)
  • ISO 9001:2015  Kwaliteitsmanagementsysteem
  • ISO 14001:2015 Milieu managementsysteem
  • ISO 45001:2018  Gezond & Veilig werken
  • AVG Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • ISO 27001 Informatie Security Managementsysteem Informatiebeveiliging (ISMS) en Data Privacy Impact Assessment (DPIA)

Privacyverklaring

Audit & Quality Solutions verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

ISO certificering

Een kwaliteitsmanagementsysteem biedt u de structuur die u nodig hebt om prestaties op welk gebied dan ook te kunnen volgen en verbeteren.

AVG

Hier staat beschreven wat de AGV is voor zakelijke dienstverlening.

VCA

De opdrachtgever moet erop toezien dat de opdrachtnemer (de aannemer, onderaannemer of contractor) bij het uitvoeren van de werken de nodige preventiemaatregelen in acht neemt.

RI&E

Werkgevers die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten zijn verplicht een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren.

Operationele aanpak

De beoogde systemen worden geïmplementeerd volgens de 50-50 methodiek. Daarbij wordt 50 % van de implementatie besteed aan de systeembenadering (alle onderdelen omvattend en waar dat maar kan digitaal), met het oogmerk een 100 % auditproof werkend systeem te verkrijgen, en 50 % van de implementatie wordt besteed aan de verspreiding/verankering in de organisatie en bij medewerkers (ook een systeemeis bij de certificatie). Nadrukkelijk wordt er door AQS voor gewaakt en op toegezien om niet een cosmetisch en fake werkend systeem op te leveren. Uitgangspunt daarbij is dat de systemen een werkelijk onmiskenbaar positief effect hebben op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bedrijfsvoering op het moment van certificatie zelf en vele jaren daaropvolgend. Het jaarlijks systeemonderhoud en de uit te voeren interne audits neemt AQS desgewenst voor haar rekening om certificaten voor langere termijn veilig te stellen en een goede werking van de systemen te kunnen blijven borgen.

Communicatie

Communicatie vanuit AQS  is concreet, helder en doeltreffend en de activiteiten van AQS zijn transparant en aantoonbaar navolgbaar. Milestones zijn van tevoren gedefinieerd en in de tijd gepland. In principe zal AQS geen verrassende en onverwachte activiteiten ontwikkelen. De operationele aanpak wordt gekenmerkt door Client Intimacy. AQS zal op een uiterst betrokken, invoelende en verantwoordelijke wijze de belangen van bedrijf of instelling onderkennen en deze zichtbaar inpassen in de operationele aanpak van het certificatieproces. AQS is dus pas tevreden als de klant tevreden is.

Uw adviseur:

[loprd_team_member tm_height=”400″ name=”Bastiaan Pus” function=”Directeur” photo=”6761″]

Beleid & Strategie

Audit & Quality Solutions sluit maximaal aan op de specifieke en unieke doelstellingen van de klant en werkt aantoonbaar doeltreffend, doelmatig en kostenefficiënt om die doelstellingen te halen.

Missie

Audit & Quality Solutions streeft ernaar om een hoogwaardig dienstverlener en intermediair te zijn bij uw certificatieproces van ISO normeringen.

+

Audit & Quality Solutions is sinds juni 2017 zilveren partner van ISO2HANDLE en wij versterken elkaar in de markt

Contact opnemen?

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies

Contact opnemen

Contact opnemen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Whitepaper aanvragen