Grip, overzicht en tijdswinst bij het managen van GMP+

Het GMP+ certificaat is van groot belang voor alle partijen die werken met diervoeder.
Norm
GMP
Industrie
Food

Wat Het GMP+ certificaat is van groot belang voor alle partijen die

werken met diervoeder.

is GMP+

GMP staat voor Good Manufacturing Practice, oftewel een goede manier van produceren. Concreet betekent dit dat in de GMP norm van A tot Z is vastgelegd hoe een product is samengesteld en geproduceerd. De Plus in GMP Plus staat voor de toevoeging van de HACCP norm aan de GMP norm. Deze HACCP norm is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen en vormt daarom een goede aanvulling op de GMP norm. In Nederland wordt deze norm gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van diervoeder te garanderen.

In de Nederlandse vee- en vleessector worden veel controles uitgevoerd. In vrijwel geen enkele branche zijn kwaliteitscontroles en -systemen zo gangbaar. Dit om de kwaliteit en veiligheid in de gehele voedselketen te kunnen garanderen. Hierdoor wordt de GMP Plus norm de laatste jaren steeds belangrijker. Immers, het voer wat onze dieren binnenkrijgen, is een belangrijke stap in de voedselketen. Vervuild of onveilig voer betekent vervuilde en onveilige melk, vlees en eieren.

Waarom is GMP+ belangrijk?

De GMP+ norm is van belang, in verband met de impact op de voedselveiligheid. Sinds januari 2016 is de norm niet alleen van toepassing op het productieproces, maar is het ook van doorslaggevende betekenis voor de omzet en afzet van diervoeders. Vanaf die datum is het enkel mogelijk om diervoederproducten te kopen bij leveranciers die op een zogenaamde witte lijst staan. In vaktermen hebben we het dan over het ‘SecureFeed’  programma. Een leverancier die een vermelding op deze witte lijst wil krijgen, dient te beschikken over een certificering voor zowel GMP Plus als voor SecureFeed. Sterker nog, ontbreekt een van beide certificaten, dan mogen de producten niet worden afgenomen door zuivelproducenten. Kortom, beide certificaten zijn essentieel en zorgen voor behoud van omzet.

GMP+ in verschillende branches

Vooral in de voedselindustrie is de GMP+ norm van belang. Daar staat tegenover dat voedselveiligheid niet beperkt moet zijn tot enkele sectoren, maar in de gehele voedselketen gegarandeerd moet worden. Om dat doel te bereiken zijn er verschillende soorten GMP+ certificaten. Elk certificaat is toegesneden op de behoefte van een specifieke groep bedrijven:

Producenten, handelaren, op- en overslagbedrijven: De GMP+ B1 Productie, handel en diensten norm is specifiek ontwikkeld voor producenten, handelaren en op- en overslagbedrijven van diervoeder.
Producenten van diervoederingrediënten: De GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten norm is specifiek gericht op producenten van industriële diervoederingrediënten. Hieronder valt ook de opslag en het verhandelen (verkoop)van industriële diervoederingrediënten.
Tussenhandelaren:De GMP+ B3 Handel, collectie en op- en overslag norm richt zich op tussenhandelaren van diervoeder. Hieronder vallen ook landwinkels e.d., omdat ook zij diervoeder leveren al dan niet als bijproduct.

Transportbedrijven:De GMP+ B4 Transport norm is gericht op transporteurs van diervoeder. Deze norm is ontwikkeld voor bedrijven die het transport via de weg, via kust- of binnenvaart, zeetransport en railtransport verzorgen. Let op: het is niet uitgesloten dat je onderneming wel betrokken is bij diervoeder, maar niet binnen een van de hierboven vermelde categorieën valt. Ook in dat geval is het mogelijk dat de GMP+ norm van toepassing is. In veel gevallen kan ISO2HANDLE je uitsluitsel geven over de toepasbaarheid van de GMP+ norm in jouw situatie.

De voordelen van GMP+

GMP+ is meer dan een stel regels die gevolgd moeten worden. Wat de exacte meerwaarde voor jou als ondernemer is, kan echter verschillen. Voor de ene organisatie zit die meerwaarde vooral in het commerciële gedeelte, voor een andere organisatie is het bieden van meer structuur juist een groter pluspunt.

In algemene zin zijn dit de voordelen:

 • Het GMP+ certificaat heeft een duidelijke commerciële waarde. Vanuit de markt is er juist vraag naar ondernemingen die gecertificeerd zijn, dergelijke ondernemingen zijn dus in staat om diervoeders te leveren aan melkveehouders. Zonder certificaat is dat niet mogelijk.
 • Kwaliteitskeurmerk: het GMP Plus certificaat is een sterk. kwaliteitskeurmerk. Als ondernemer laat u hiermee zien dat je de kwaliteit en veiligheid van jouw product serieus neemt.
 • Gecertificeerde bedrijven voldoen dankzij het certificaat aan de geldende wet- en regelgeving. Het certificaat werkt op die manier als waarborg.
 • ISO structuur: de GMP Plus norm heeft de structuur van de ISO 9001 norm als basis. Dit betekent in de praktijk dat het relatief eenvoudig is om ook andere normen te integreren zoals bijvoorbeeld ISO 22000.
 • De GMP+ norm verhoogt de klanttevredenheid.
 • Kostenverlaging.
 • Met het GMP+ certificaat onderscheid een onderneming zich van anderen door een professionele uitstraling.

Het managen en monitoren van GMP+

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor GMP+?

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe de toegangsregistraties eenvoudig?
 • Hoe houd ik makkelijk alle controlelijsten bij de hand?
 • Waarom kan ik niet eenvoudig mijn registraties doen?
 • Hoe krijg ik overzicht in openstaande taken?
 • Welke auditsrondes zijn er gedaan en gepland?
 • Hoe krijg ik echt inzicht in welke processen structureel anders aangepakt moeten worden?
 • Hoe informeer en overtuig ik mijn collega’s van het nut van bepaalde processen?
 • Hoe kan ik eenvoudig traceren?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt.

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
 • Maak gebruik van onze AEO template en pas aan met de drag & drop editor
 • Personaliseer de formulieren
 • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
 • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
 • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
 • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
 • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
 • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
 • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

Geschreven door

Marc Abbink

Bekijk Bio