Skip links

ISO 27002 implementeren

ISO 27002 implementatie

Een ISO 27002 implementeren heeft voor elke onderneming of organisatie een duidelijk meerwaarde: klanten en relaties krijgen op die manier de zekerheid dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun gegevens en informatie. Een ISO 27001 certificaat laat zien dat er in uw organisatie gebruik wordt gemaakt van een goed functionerend managementsysteem waardoor de informatiebeveiliging optimaal is.

 

Voordelen ISO 27001 certificering

Voor een organisatie heeft een certificering volgens de ISO 27001-norm diverse voordelen:

  • Klanten, werknemers, handelspartners en belanghebbenden weten dat uw organisatie op een zorgvuldige en deskundige manier omgaat met zowel de informatie als de informatiesystemen;
  • Het certificaat geeft uw organisatie een professionele uitstraling en verhoogt de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid;
  • Een ISO 27002 certificering laat zien dat uw organisatie de relevante wet- en regelgeving naleeft;
  • Een ISO 27002 certificering laat zien dat er binnen uw organisatie op een serieuze manier wordt omgegaan met het beveiligingsvraagstuk;
  • Een ISO 27002 certificering laat zien dat er binnen uw organisatie sprake is van een goed ingericht proces voor gegevensbeveiliging en dat de uitvoering hiervan bijdraagt aan het verlagen van de risico’s en het aantal incidenten.

 

Met andere woorden: Binnen uw bedrijf of organisatie staat informatiebeveiliging voorop!

Naast de eerder genoemde voordelen, zijn er nog een aantal andere zaken van belang waardoor een certificering meerwaarde heeft:

  • Al bij de voorbereiding op de certificering volgens ISO 27001, zal het management al starten met het aanscherpen van de interne richtlijnen. Zo kunnen de bestaande interne processen kritisch worden beoordeeld en waar nodig reeds worden geoptimaliseerd. Normaliter zorgt dit voor een grote mate van efficiency en kan men zich beter richten op het succesvol doorlopen van de stappen op weg naar de uiteindelijke certificering.
  • De voorbereiding op de certificering schept in veel gevallen duidelijkheid in de organisatie. Dit heeft dan vooral impact op de communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. In veel gevallen wordt hierdoor de betrokkenheid van de medewerkers vergroot, iets wat niet zelden leidt tot een lager ziekteverzuim, een gezonde werkdruk en positieve werksfeer.

 

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies

Contact opnemen

Contact opnemen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Whitepaper aanvragen