Skip links

Partnercases

Hoe OVEZO met ISO2HANDLE maatwerk kan bieden aan haar klanten

academy-9001-iso

Wat is de focus en specialisatie van OVEZO?

Ovezo richt zich op zorg- en jeugdhulpaanbieders in met name de GGZ en psychosociale zorg. Wij helpen onze klanten met het aantoonbaar maken van hun kwaliteit. Dit, zodat auditors, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en/ of contractmanagers van gemeenten gemakkelijk overtuigd kunnen raken van de door de professionals geleverde kwaliteit. Daarbij ontzorgen wij onze klanten nog meer, omdat we een Electronisch Patienten Dossier hebben gekoppeld aan het digitale Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO2HANDLE). 

Over OVEZO

  • Branche: Zorg en jeugd hulpverlening
  • Website: www.OVEZO.nl / www.FGplein.nl
  • Contactpersoon: Peter Bults
  • Partner sinds: Augustus 2020
  • Aantal klanten op het ISO2HANDLE platform: 55+

Wat is jullie missie en klantbelofte?

Wij willen “Goede zorg toegankelijk maken (en houden) voor meer mensen”. Dat betekent dat wij ons inspannen om contracten te regelen voor gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Dat kunnen we doen als we daarbij samen met onze klanten werken aan kwaliteit en het inzichtelijk maken daarvan.

Welk management systeem gebruikten jullie voor I2H?

Wij gebruiken de normen gericht op de zorg; zoals ISO, HKZ en door ons zelf toegevoegde Kwaliteitscriteria Gezinshuizen en JIJ-kader van de IGJ. Voorheen werden deze door ons en onze klanten uitgewerkte normen in MS Word verwerkt en opgeleverd. Het systeem van ISO2HANDLE, maakt dat het voor onze klanten (en voor ons) veel flexibeler werkt, zeker qua aanmaken formulieren, versiebeheer en monitoren van de acties.

Waar liep je tegenaan?

Voordat we met ISO2HANDLE werkten, liepen we risico’s om op te schalen. Als start-up is dat nog geen issue, maar de ontwikkelingen in de markt noopten ons als organisatie ertoe dat we naar slimmere oplossingen moesten zoeken. Om in potentie 1.600 klanten te kunnen bedienen was het van belang om met een systeem te gaan werken wat zeer flexibel in te richten is. We zochten dus niet zozeer naar software waarmee je ISO normen en HKZ normen kon maken en beheren maar naar een systeem waarmee we onze eigen visie rondom alle normen en mogelijke brancherichtlijnen met bijbehorende workflows, dashboards en herinneringen kunnen inrichten. Wij vertegenwoordigen vele kleine, zelfstandige zorgaanbieders. Uit de businesscase en inventarisatie van wensen met onze achterban kwam naar voren dat we geen maatwerk wilde laten maken maar juist een configureerbaar platform nodig hadden. Flexibiliteit en het zelf kunnen configureren van functionaliteiten zodat het platform blijft aansluiten op de behoefte van onze klanten zal ook de komende jaren een terugkerend punt blijven.

Waarom heb je juist voor I2H gekozen?

ISO2HANDLE voldoet precies aan datgene wat wij zochten in de markt qua functionaliteit en flexibiliteit. Wij willen graag dat aantoonbaar wordt dat zorgaanbieders kwaliteit leveren op een wijze die gemakkelijk integreerbaar is in de dagelijkse praktijk. Hiervoor hebben we het platform van ISO2HANDLE zo ingericht dat de vereiste of gewenste normen logisch en vragenderwijs door onze klanten kunnen worden doorlopen. In een tweedaagse instructie helpen we de klanten in kleine groepjes (van max. 6 zorgaanbieders) om te werken met het systeem. Aan het eind van de 2 daagse hebben de deelnemers  hun eigen kwaliteitshandboek voor hun organisatie klaar of in de grondverf gezet.

Hoe bevalt het partnerschap met ISO2HANDLE?

ISO2HANDLE maakt een groei door die gepaard gaan met groeistuipen. Desondanks is de bereidheid groot om snel aan onze individuele wensen tegemoet te komen. Dat kan gelukkig ook doordat we veel zelf kunnen instellen en configureren.

Hoe kijken je eindklanten tegen ISO2HANDLE aan?

Onze eindklanten hebben geen aparte ‘mapjes’ meer. Alle informatie zit in een overzichtelijk systeem. Daarnaast wordt de koppeling met de ‘Cliëntenmodule’ (het elektronisch patiëntendossier) als grote toegevoegde waarde gezien. Hierdoor is het werken met kwaliteit aantoonbaar en geïntegreerd in de dagelijkse praktijk.

Heb je extra business kunnen genereren met ISO2HANDLE?

Het is een nieuw aanbod, dus er is geen nulmeting om dat te kunnen onderbouwen. Wel zien we dat datgene wat we nu hebben geconfigureerd goed aansluit bij de wensen uit de markt. Met meer dan 55 implementaties binnen 1 jaar spreekt dat voor zich.

Wat zijn nieuwe inzichten nav je samenwerking met ISO2HANDLE ? 

Dat ISO2HANDLE ons veel ruimte biedt om zelf nieuwe functionaliteiten te configureren en daarmee maatwerk te leveren aan onze klanten. Daarmee kunnen we onze dienstverlening echt verbeteren!

Meer cases en ervaringen van onze partners:

Partner Case Octant

Partner case Octant adviesbureau: "IK WIL BOLLETJE(S)!" Tja, jullie hebben vast wel eens gehoord over...

Case: Waarom Protify is overgestapt naar ISO2HANDLE managementsysteem

Partnercases Waarom Protify is overgestapt naar ISO2HANDLE managementsysteem Door: Gijs van Heijst, Head of sales Hoe het begon In november 2019 sprak ik samen met

Hoe KLEEMANS in 12 maanden 80 klanten converteerde naar ISO2HANDLE

Partnercases Hoe KLEEMANS in 12 maanden 80 klanten converteerde naar ISO2HANDLE Door: Gijs van Heijst, Head of sales Het was augustus 2018. Het was augustus

Gerelateerde blog artikelen

Zelf uitproberen zegt meer dan 1000 woorden

Probeer ISO2HANDLE voor 30 dagen geheel gratis. Na 30 dagen stopt de proefperiode automatisch. Ben je nog niet toe aan een proefaccount? Vraag dan een online rondleiding aan
200+ Bedrijven gingen u voor

Start proefperiode
254
+ gebruikmakende organisaties
26
+ Aangesloten adviesbureau's
2731
+ user accounts
45543
+ Nieuwe registraties

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies

Contact opnemen

Contact opnemen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Whitepaper aanvragen