Grip, overzicht en efficiëntie bij het managen van ISO 50001

ISO 50001 is het instrument om bedrijven te ondersteunen bij hun energiebeheer en bij het besparen van energie en kosten.

Wat is ISO 50001

ISO 50001 is een energiemanagement standaard, die voorziet in een methode om energie efficiëntie te integreren in bestaande industriële of commerciële management systemen voor continue verbetering. ISO 50001 sluit aan bij ISO 14001 en is ook te gebruiken in combinatie met ISO 9001.

Waarom ISO 50001

De wereldwijde energieproductie is verantwoordelijk voor 60% van de broeikasgasemissies. ISO 50001 biedt richtlijnen voor verschillende organisaties om hun energieprestaties op systematische wijze te beheersen en te verbeteren. Dit sluit aan op doelstellingen om opwarming van de aarde door broeikasgasemissies tegen te gaan. Organisaties kunnen door zich te certificeren voor deze norm en het invoeren van een energie management systeem, energie en dus kosten besparen en daardoor bijdragen aan broeikasgasreductie. Daarnaast kan men zich hiermee onderscheiden van hun (internationale) concurrenten.

ISO 50001:2018

Zoals zoveel ISO-normen, is ook ISO 50001 aan verandering onderhevig. Na de laatste update spreken we in feite over ISO 50001:2018. Deze is in augustus 2018 gepubliceerd en van kracht geworden. Hiermee is de vorige ISO 50001 vervangen. Dit is niet slechts een formaliteit, maar heeft ook impact op de geldigheid van de al uitgegeven certificaten. Doordat er sprake is van een transitieperiode van drie jaar, dient elk organisatie of onderneming die nog gebruik maakt van een ‘oud’ ISO 50001-certificaat, deze voor 20 augustus 2021 om te zetten in een geldig ISO 50001:2018 certificaat.

Na afloop van de eerder vermelde transitieperiode verliezen de oude certificaten hun geldigheid en zijn deze niet meer bruikbaar.

De wijzigingen in ISO 50001:2018

Vergeleken met de oude situatie zijn er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo is de nieuwe versie gebaseerd op de ISO High Level Structure (HLS) en is deze nu in overeenstemming met ISO norm 14001 (milieu) en 9001 (kwaliteit). De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

 • Energietypen binnen de reikwijdte van het energiemanagementsysteem mogen niet worden uitgesloten.
 • Het proces met betrekking tot de belangrijke energiegebruikers moet verduidelijkt worden over de normeis “6.3 Energiebeoordeling”.
 • In verband met de normeis 6.4 “energieprestatie-indicatoren’’ is het verplicht om met de vastgestelde energieprestatie-indicatoren (EPI’s) aantoonbaar te maken dat er sprake is van een verbetering van de energieprestaties.
 • Als er sprake is van beïnvloeding van de energieprestaties door relevante variabelen, moet men verplicht de energiebaseline normaliseren (normeis 6.5). Hierdoor kunnen wijzigingen in de energieprestaties worden vergeleken.
 • De normeis 8.3 (inkoop), maakt het noodzakelijk dat de organisatie de benodigde specificaties opstelt voor het inkopen van energie.

Het managen en monitoren van ISO 50001

Managementsysteem

Waarom een digitaal managementsysteem voor ISO 50001? 

Veel organisaties stapten al over van een “handboek in de kast” naar een omgeving zoals SharePoint of een Document Management Systeem om hun documentatie ook op afstand in te kunnen zien.

Maar dan blijven deze vragen en bronnen van stress hangen:

 • Hoe verkrijg ik eenvoudig en aantoonbaar commitment op verbeteren?
 • Welke referentiekaders gebruik ik en zijn deze helder inzichtelijk voor betrokkenen?
 • Waarmee geeft ik duidelijk inzicht in de KPI’s voor monitoring?
 • Hoe krijg ik overzicht in openstaande taken?
 • Hoe borg ik de processen in de organisatie?
 • Hoe krijg ik de PCDA cirkel goed aan het draaien?
 • Hoe informeer en overtuig ik mijn collega’s van het nut van bepaalde processen?

ISO2HANDLE

Waarom het managementsysteem van ISO2HANDLE?

Omdat ISO2HANDLE alles voor je bijhoudt, najaagt en in kaart brengt, waardoor jij grip en overzicht krijgt en de certificering continue op de achtergrond gemanaged wordt. 

Ons platform helpt met alle werkzaamheden die horen bij het behalen en behouden van certificeringen, in alle fases van implementatie tot optimalisatie:

 • Implementeren:
  • Maak gebruik van onze AEO template en pas aan met de drag & drop editor
  • Personaliseer de formulieren
  • Pas workflow schema’s toe, zodat registraties automatisch worden doorgezet naar de juiste collega
 • Adopteren:
  • Handboek en formulieren zijn ook via mobiel toegankelijk
  • Automatisch taakbeheer houdt alle openstaande acties bij in een overzichtelijk dashboard
 • Monitoren:
  • Dashboards in een handomdraai met trend & kostenanalyse
  • Track je KPIs
 • Optimaliseren & Audits:
  • Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet
  • Download en deel dashboards en rapportages

Adviesbureaus

Partner netwerk van organisatie adviesbureaus

ISO2HANDLE werkt voor samen met een groot aantal certificeringsadvies bureaus in Nederland, met elk hun eigen expertise en focus. Een adviesbureau helpt met de invulling op maat en geeft inhoudelijk advies over hoe de processen rondom de certificering naadloos aansluit met jullie organisatie en werkwijze. Ook kunnen zij helpen met het overstap van jullie huidige systeem naar ISO2HANDLE.

Meer over ISO 50001

Stappenplan om ISO 50001 in ISO2HANDLE te zetten

Handboek opbouwen
Je start bij ons met een kant en klare template met voorbeeld teksten. Alle stappen die je moet zetten om een volledig kwaliteitsmanagementsysteem op te bouwen zijn al voor je klaargezet en zelfs vertaald naar begrijpelijke taal. Wil je bepaalde stappen overslaan of toevoegen? Dat is geen probleem. Wij doen een voorzet en je past het e.e.a. aan zodat het naadloos past bij je organisatie.

Automatisch documentbeheer
Elke normgerelateerde stap kun je aanvullen met up te loaden Word, PDF bestanden, of door text, afbeeldingen, visio diagrammen en video’s te copy pasten.

Alles wat je toevoegt krijgt direct automatisch versiebeheer waardoor je altijd een waterdichte historie hebt.

Wil je samenwerken aan bepaalde documenten zonder dat de rest van de organisatie dit ziet of er voor zorgen dat alleen jij iets live kan zetten? Het kan allemaal met ISO2HANDLE.

Zodra je documentatie op orde is is het van belang dat je ook zaken gaat registreren. Alle benodigde registratie mogelijkheden hebben we standaard al voor jou klaargezet in de vorm van formulieren.

Wil je zelf formulieren uitbreiden of toevoegen? Geen probleem, met de knop “formulier toevoegen” voeg je zelf moeiteloos nieuwe formulieren toe die je koppelt aan je eigen handboek.

Heb je al registraties? Geen probleem, elk formulier is in ISO2HANDLE te importeren en exporteren van en naar Excel. Wil jij via je telefoon of Ipad registraties doen? Deze staan standaard klaar voor jou en je collega’s.

Is het voor je organisatie belangrijk dat bepaald beleid aantoonbaar ondertekend wordt door je collega’s? Met ISO2HANDLE stuur je automatisch notificaties uit naar al je collega’s met het verzoek om de laatste versie van een bepaald document of procedure te ondertekenen. Op je dashboard zie je vervolgens live wie de procedure wel en niet ondertekend hebben en wanneer.

Registreren is goed maar vervolgens wil je ook dat er iets gebeurt.
ISO2HANDLE biedt daarom vol automatische workflows. Wij doen een voorzet maar als jij denkt dat het anders moet dan kan je dit allemaal eenvoudig zelf aanpassen.

Zo kan er bijvoorbeeld een e-mail verzonden worden naar een vooraf gedefinieerd of geselecteerd persoon wanneer er bijvoorbeeld een klacht wordt gemeld waarbij de categorie finance is. De ontvanger krijgt een e-mail of pushbericht op zijn PC of telefoon, klikt op de link en vult de registratie aan. Hierdoor gaan er weer nieuwe e-mails uit naar andere mensen die iets met de klacht moeten doen. Pas als de klacht naar tevredenheid is opgelost stopt de workflow.

Naast registraties en workflows is het belangrijk dat maatregelen toegevoegd, bijgehouden en gemonitord worden.

ISO2HANDLE biedt daarom een zeer flexibele en volautomatische maatregelen module met monitoring. Hierdoor blijft er nooit iets liggen en gaan er automatisch notificaties uit als bijvoorbeeld iets dreigt te verlopen.

Registreren is goed maar meten en trendanalyses maken is een zeer nuttige aanvulling. ISO2HANDLE biedt daarom een zeer flexibele rapportage mogelijkheid waardoor je zelf grafieken kunt maken over alle registraties die in het platform worden gedaan.

Zo kan je trend analyses, doorsneden en tal van andere grafieken maken. Deze grafieken kan je, desgewenst met documenten en formulieren plaatsen op je eigen dashboards.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een overzicht met:

 • Aantallen klachten per categorie
 • Aantal openstaande klachten
 • Aantal nog niet ondertekende documenten
 • Aantal incidenten op het gebied van X,Y,Z

Ervaringen van klanten en partners

Deze organisaties werken al met ISO2HANDLE

Wat onze klanten en partners zelf zeggen

Onze klanten en partners zijn onze grootste supporters. Wil je weten wat ze van ons vinden? Lees de ervaringen van onze klanten en partners. Bekijk hier alle recensies

Gerelateerde blog artikelen

Zelf uitproberen zegt meer dan 1000 woorden

Probeer ISO2HANDLE voor 30 dagen geheel gratis. Na 30 dagen stopt de proefperiode automatisch. Ben je nog niet toe aan een proefaccount? Vraag dan een online rondleiding aan
200+ Bedrijven gingen je voor

Start proefperiode
254
+ gebruikmakende organisaties
26
+ Aangesloten adviesbureau's
2731
+ user accounts
45543
+ Nieuwe registraties

Contact opnemen

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies