Skip links

Waarom ISO 27001

De voordelen van de implementatie van ISO 27001 voor uw organisatie

Met de toename van het aantal cyberaanvallen en daarmee gepaard gaande risico’s op een datalek, is cyberbeveiliging belangrijker dan ooit. De implementatie van een beheersysteem voor informatiebeveiliging, in vaktermen hebben we het dan over een ISMS (information security management system) is dan een van de manieren om het risico te beperken en hanteerbaar te maken.

Een ISMS geeft organisaties de juiste middelen om de informatiebeveiliging te centraliseren. Op die manier kan men vanaf één plek, alle processen, documenten en technologie beheren, controleren en verbeteren. 
 
ISO 27001 is de internationale standaard waarin een aantal methodes worden vermeld voor de integratie van een ISMS.  


Voordelen voor organisaties


Een ISMS wat is gebaseerd op ISO 27001, kan verschillende voordelen bieden voor een organisatie. De impact op de structuur blijkt uit het gegeven dat het inzetten van een ISMS duidelijk maakt wie verantwoordelijk is voor de  verschillende informatiebeveiligingsrisico’s. Een ander voordeel is de impact op de reputatie van de organisatie. De inzet van een ISMS heeft direct invloed op de uitstraling van de organisatie. Klanten weten daardoor dat informatiebeveiliging serieus wordt genomen. Bovendien ziet men in uw organisatie een partner die kennis heeft van de verwerking van persoonsgegevens en hier op de juiste manier invulling aan geeft.

Een bijkomend voordeel van een ISMS is dat dit in veel gevallen een coulante behandeling oplevert door de toezichthoudende autoriteiten in het geval van een calamiteit. Organisaties die namelijk beschikken over een ISO 27001-certificering, tonen immers aan dat men al de nodige stappen heeft gezet ter beveiliging van de aan hen toevertrouwde gegevens.


Voordelen voor werknemers

ISO 27001 heeft ook voordelen voor de werknemers binnen een organisatie. Data Lekkages en andere cyberincidenten leiden immers vaak tot reputatieschade en verlies van werkgelegenheid. Niet zelden zullen bestaande relaties huiverig worden om investeringen te doen, of zelfs de samenwerking heroverwegen. Dergelijke ontwikkelingen missen hun uitwerking niet en leiden bij de getroffen organisatie tot schaalverkleining.

 

Medewerkers die de richtlijnen van ISO 27001 volgen, kan normaliter weinig worden verweten bij het constateren van een datalek. In plaats daarvan zal men juist grondig gaan onderzoeken wat de oorzaak van het datalek is. 

 

Het werken volgens een standaard protocol betekent ook dat werknemers meer vertrouwen krijgen in de manier waarop de werkgever omgaat met de persoonsgegevens van het personeel. Organisaties en ondernemingen hebben al snel veel informatie tot hun beschikking over de werknemers. Door te werken via de Standaard weet men dat de regels op de juiste manier worden toegepast. Zo is het volgens ISO 27001 vereist dat er sprake is van een centraal beheerd kader. Hiermee wordt de bescherming geregeld van de beschikbare informatie en kunnen de prestaties worden geëvalueerd op basis van eerder vastgestelde criteria.

 

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies

Contact opnemen

Contact opnemen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Whitepaper aanvragen