Skip links

Waar gaat ISO 22000 over?

ISO 22000 is een internationaal erkende norm voor het beheer van voedselveiligheid binnen ondernemingen en organisaties. Binnen deze norm worden een aantal eisen gedefinieerd die van toepassing zijn op alle organisaties in de voedselketen. Deze vereisten worden vermeld in de volgende zeven secties:

 • Context
 • Management
 • Planning
 • Ondersteuning
 • Operaties
 • Evaluatie
 • Verbetering

 

Toepassingsgebied van ISO 22000

Aangezien ISO 22000 een generieke standaard voor het garanderen van de veiligheid van de voedselketen is, kan deze norm worden gebruikt door elke organisatie die direct of indirect betrokken is bij het produceren, verwerken, opslag en vervoer van voedselproducten. De omvang en complexiteit van de betrokken organisatie of onderneming is hierbij niet relevant.

ISO 22000 is er juist op gericht om de veiligheid van voedselproducten te waarborgen, ongeacht de aard of omvang van een organisatie of onderneming..

 

ISO 22000 kan worden gebruikt door een groot aantal soorten bedrijven:

 1. Primaire producenten zoals:
 • Boerderijen
 • Visserij
 • Zuivelfabrieken

 

 1. Verwerkende bedrijven zoals:
 • Vis verwerkende bedrijven
 • Vlees verwerkende bedrijven
 • Pluimvee verwerkende bedrijven
 • Producenten van diervoeders

 

 1. Fabrikanten zoals:
 • Soepfabrikanten
 • Fabrikanten van snacks
 • Bakkers (brood)
 • Graanproducenten
 • Fabrikanten van verbandmiddelen
 • Drankfabrikanten
 • Fabrikanten van kruiden
 • Fabrikanten van verpakkingsmiddelen
 • Fabrikanten van diepvriesproducten
 • Fabrikanten van conserven
 • Zoetwarenfabrikanten
 • Fabrikanten van dieetsupplementen
 • Serviceproviders
 • Kruidenierszaken
 • Horeca
 • Ziekenhuizen
 • Resorts
 • Luchtvaartmaatschappijen
 • Cruise schepen
 • Verpleeghuizen
 • Aanbieders van opslagmogelijkheden
 • Catering-dienstverleners
 • Aanbieders van schoonmaakdiensten
 • Logistieke dienstverleners
 • Aanbieders van sanitaire voorzieningen
 • Aanbieders van distributiediensten
 • Aanbieders van vervoersdiensten

 

 1. Product leveranciers:
 • Leveranciers van gereedschappen
 • Leveranciers van gebruiksvoorwerpen
 • Leveranciers van additieven
 • Leveranciers van apparatuur
 • Leveranciers van ingrediënten
 • Leveranciers van grondstoffen
 • Leveranciers van reinigingsmiddelen
 • Leveranciers van ontsmettingsmiddelen
 • Leveranciers van verpakkingsmaterialen
 • Leveranciers van materialen die met levensmiddelen in contact komen

 

Vanzelfsprekend is dit slechts een summiere opsomming en is het slechts indicatief. De ISO 22000-norm is van toepassing op alle organisaties welke direct of indirect betrokken zijn bij de voedselketen. Concreet betekent dit dat ook andere bedrijven die niet in bovenstaande lijst staan vermeld kunnen profiteren van de voordelen die de norm biedt.

 

ISO 22000 doelstellingen

ISO 22000 helpt organisaties en ondernemingen om de volgende doelstellingen te bereiken:

 • Garanderen van de levering van veilige producten en het vergroten van de klanttevredenheid
 • Voorkomen van nadelige gezondheidseffecten.
 • Voldoen aan het eigen voedselveiligheidsbeleid.
 • Naleving van de regelgeving aantoonbaar maken
 • Het opzetten van een voedselveiligheidsmanagementsysteem (FSMS)
 • Een FSMS in uw organisatie inplannen en implementeren, naast het beheer en onderhoud ervan.
 • Het FSMS in uw organisatie bijwerken en verbeteren.
 • Naleving van externe veiligheidseisen aantoonbaar maken.
 • Naleving van wettelijke veiligheidseisen aantoonbaar maken.
 • Naleving van wettelijke vereisten aantoonbaar maken.
 • Naleving van wettelijke vereisten aantoonbaar maken.
 • Naleving van klantvereisten aantoonbaar maken.
 • Problemen met de voedselveiligheid in de voedselketen tijdig
 • Optimalisering van de communicatie met de klanten van uw organisatie.
 • Optimalisering van de communicatie met de leveranciers van uw organisatie.
 • Optimalisering van de communicatie met relevante geïnteresseerde partijen.

 

Hoe kan ISO 22000 optimaal ingezet worden

Als er nog geen voedselveiligheidsmanagementsysteem (FSMS) aanwezig is, kan de ISO 22000-norm gebruikt worden om een FSMS conform de ISO 22000-norm op te zetten. Indien ervoor wordt gekozen om gebruik te maken van een FSMS in uw organisatie moet deze aan elke vereiste van de norm voldoen. In veel gevallen zal de vraag zich opdringen welke ISO-norm het meest relevant is. In veel gevallen is dit een complex vraagstuk en spelen verschillende factoren een belangrijke rol. Mogelijk kunnen de volgende factoren in uw situatie van belang zijn:

 • De organisatie in algemene zin
 • De structuur van de organisatie
 • Welke doelstellingen hebben prioriteit
 • Wat zijn de aanwezige risico’s
 • Welke kansen moeten worden benut
 • Welke processen zijn essentieel
 • Wat zijn de procesinteracties, producten en diensten

Aan de andere kant wordt de keuze ook beïnvloedt door de competentie van het beschikbare personeel, de behoeften en verwachtingen van de klanten en eventueel andere geïnteresseerde partijen. Bijgevolg kunnen beheersystemen voor voedselveiligheid nogal variëren per onderneming of organisatie.

 

ISO 22000 is ontworpen norm voor een certificering om de voedselveiligheid binnen uw onderneming of organisatie aantoonbaar te maken. Een belangrijk vereiste is dat het FSMS op de juiste wijze is opgezet en voldoet aan de eisen. Is dat het geval, dan kan er een certificering worden aangevraagd. Een belangrijk onderdeel van het certificeringsproces is de audit. Hiermee wordt het FSMS uitvoerig getest en beoordeeld. Is deze audit met succes doorlopen, dan volgt de officiële certificering. Met het ISO-22000 certificaat laat u dus zien dat uw organisatie of onderneming voldoet aan alle gestelde eisen.

 

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies

Contact opnemen

Contact opnemen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Whitepaper aanvragen