Skip links

Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?

Systemen en modellen om toe te passen in jouw organisatie

Kwaliteit houdt in dat je voldoet aan de met de klant afgesproken eisen. De specificaties van de producten en diensten moeten correct zijn, de prijs moet overeenstemmen met wat is overeengekomen en de leveringsdatum moet worden nageleefd. Samen vormen deze specificaties de kwaliteit. Een helder begrip voor klanten die de eisen goed in de gaten houden. Een kwaliteitsmanagementsysteem of kort gezegd het managementsysteem beheerst de kwaliteit en zorgt dat er wordt voldaan aan de eisen. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt voor dit onderwerp.

Een klant verwacht dat jouw organisatie levert volgens de afgesproken specificaties. In ruil hiervoor betaalt de klant de factuur met het afgesproken bedrag. Om te voldoen aan de overeengekomen specificaties tegen een zo laag mogelijke prijs is het belangrijk dat je alleen de noodzakelijke handelingen uitvoert en deze ook in één keer correct uit te voeren. Hiervoor is een kwaliteitsmanagementsysteem vereist.

De basisprincipes van kwaliteitsmanagement zijn het eerst ontwikkeld:

 • PDCA
 • Zero defects
 • Kaizen
 • Problem Solving
 • TQM & continue verbetering

Deze zijn vervolgens omgezet naar standaard kwaliteitssystemen:

 • ISO certificering
 • INK & EFQM
 • HKZ
 • Lean manufacturing
 • Six Sigma
 • De balanced scorecard (BSC)

Hierdoor ontstonden er kwaliteitsmanagementsystemen, normen voor kwaliteitssystemen, kwaliteitsmodellen en kwaliteitszorgsystemen. Allemaal woorden die hetzelfde betekenen. Ze bieden een managementstructuur waarmee bestuurders, managers en medewerkers gestructureerd kunnen werken en denken, en waarmee operationele medewerkers kunnen handelen. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoeren. Organisaties die hier gebruik van maken kunnen continu voorzien in de behoeften van hun klanten.

Het moet allemaal zo effectief en efficiënt mogelijk, omdat er sprake is van een schaarste. Er is een tekort aan financiële middelen en daarom willen concurrenten het altijd sneller of beter doen. Als jouw organisatie beter aanstuurt dan de concurrent, win jij de competitie. Iso2handle helpt je daarom bij het implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Hoe kwaliteitsmanagement uitstekende prestaties levert

Uitstekend is wanneer jouw kosten lager zijn, de doorlooptijd korter is, de kwaliteit beter is en de klant jouw producten of diensten beter kan gebruiken ten opzichte van de concurrent. Jouw organisatie is uitstekend als de klant haar producten alleen bij jou koopt en niet bij de concurrent.

Kwaliteit kan heel tegenstrijdig zijn. Hoe kunnen kosten dalen, als de kwaliteit moet stijgen? Hoe kan de productietijd dalen en de kwaliteit hetzelfde blijven? Hoe kan de leverbetrouwbaarheid worden vergroot terwijl de voorraden worden verlaagd? Dit is de kern van het spel. Kwaliteitsmanagement heeft ervoor gezorgd dat producten die voorheen onbetaalbaar waren, nu betaalbaar kunnen zijn. Denk hierbij aan auto’s, televisies of schoolopleidingen. Producten die vroeger alleen maar waren weggelegd voor vermogende mensen, zijn nu voor iedereen.

 

Behoefte aan een kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagement is een tegenstrijdig spel dat onder concurrentiedruk kan leiden tot bijzondere prestaties. Zonder de druk van concurrenten komt er geen verbetering. Alleen onder druk kunnen we met minder geld meer bereiken. Deze concurrentiedruk heet ook wel het bedrijfsleven, deze druk is ook aanwezig in de zorg. Er zijn ook verschillen. Branches die makkelijker geld verdienen, leveren vaak de minste kwaliteit. Daar waar het echt moeilijk is, worden kwaliteitssystemen en theorieën ingezet.

Kwaliteitsmanagementsystemen zijn geschikt voor vrijwel iedere organisatie. Het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem vraagt echter een hoop inzet, leiderschap en volhardendheid. Dit geldt bovendien voor alle systemen. Dit is wellicht de belangrijkste boodschap van deze pagina: niets gaat vanzelf. Kwaliteit ontstaat niet toevallig. Een taal leren vraagt inzet en studie, hetzelfde geldt voor carrière maken. Kunst maken vraagt inzet en geduld en een topsporter moet veel trainen. Een klant tevreden stellen gaat dus ook niet vanzelf!

 

Wil je meer weten over kwaliteitsmanagementsystemen? Neem dan gerust contact met ons op.

Leave a comment

Contact us

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies