Skip links

De toekomstige KAM coördinator

De middelen van de KAM-coördinator van de toekomst

 

Er is de laatste jaren veel veranderd in het werk van de KAM-coördinator. Met bijhouden van documentatie en uitvoeren van interne audits wordt al lang niet meer volstaan.
Net zoals  het voor alle andere vakgebieden geldt, zal ook de KAM-coördinator zich moeten blijven ontwikkelen. Wat betekent dat nu in de praktijk?

De grote meerwaarde van de KAM-coördinator ligt vaak in de ondersteuning van het lijnmanagement. De kennis van een organisatie bevindt zich immers op de werkvloer en het zien van verbeteringen vindt ook met name hier plaats. De plek waar het geld wordt verdiend en het verschil wordt gemaakt. De plek waar mensen werken en fouten worden gemaakt. Het goed kunnen borgen van verbeteringen om fouten te voorkomen en het creëren van de gewenste blijvende impact, daar ligt duidelijk een handschoen die door de KAM-coördinator kan en hoort te worden opgepakt. Helpen de medewerkers én het lijnmanagement scherp te houden. Maar het blijft een managementsysteem en daarmee een systeem voor het management en niet voor de KAM-coördinator. Maar de praktijk van managementsystemen is toch vaak dat de activiteiten die een systeem met zich meebrengt vaak niet systematisch worden uitgevoerd of met andere woorden: ‘niet in het dagelijks loopje’ van het management is terug te vinden.
De KAM-coördinator kan hier optreden als wandelcoach.

Want hoe graag we dat in de praktijk ook terug willen zien, niet alle medewerkers en managers overzien altijd wat de impact kan zijn van een goed draaiend managementsysteem en de bijdrage die ze daar aan kunnen leveren. Door goede coaching om de impact helder naar buiten te brengen, wordt de KAM-coördinator vaak met open armen ontvangen. Traditionele KAM-coördinatoren die soms ‘zuur’ in een organisatie rondlopen en al vingerwijzend aangeven waar de pijn zit en daarna weer wegkruipen achter het eigen bureau kunnen vaak op minder sympathie rekenen. Een logisch en natuurlijk proces, maar wat niet altijd goed wordt begrepen.

Helpen bedrijven te excelleren en impact te creëren, dat is de kernopdracht voor iedere KAM-coördinator. De organisatie duidelijk maken dat ze geen norm nodig hebben om  te vertellen hoe ze het werk moeten doen, maar motiveren zelf na te denken hoe het werk het beste kan worden gedaan. Dat een norm als de ISO 9001 kan helpen richtlijnen en nuttige eisen  te verschaffen staat hier los van. Het bedrijf kan immers maar op één manier werken en dat is de eigen manier en niet omdat het moet van ISO.

Om zijn werk goed te kunnen doen spelen de middelen die een KAM-coördinator tot zijn beschikking heeft een cruciale rol. Een klacht afhandelen via een papieren formulier hoort niet meer bij deze tijd. Laat staan de verbetermaatregelen beschikbaar stellen aan de organisatie via een aanvulling op een (te) dik KAM handboek. Een KAM-coördinator wil immers:

  • Het management zichtbaar bezig laten zijn met het managementsysteem en niet zichzelf profileren als het ‘mannetje’ of ‘vrouwtje’ die daarvoor rondloopt.
  • Geen papieren documenten, zoals klachtenformulieren, meer die rondslingeren op plekken waar vaak (ongewild) het lijnmanagement ook geen weet van heeft waar ze uithangen.
  • Altijd en overal kwaliteits, milieu of arbo afspraken kunnen delen en kunnen registreren via alle moderne beschikbare media.

De sleutel tot maximale impact van de te gebruiken middelen is: digitaal werken.

  • Immers met digitaal werken kan een bedrijf zichzelf sneller zichtbaar maken.
  • Een beeldscherm is snel beschikbaar, denk tevens aan smartphones en tablets.
  • Alles wat sneller beschikbaar is leidt tot snellere acceptatie. Digitaal werken betekent ook dat de papieren registratie stroom binnen een organisatie kan worden beperkt. Geen papieren formulieren meer die ergens in de organisatie rondslingeren, maar altijd live de beschikking hebben over de benodigde informatie.

 

ISO2HANDLE is ontwikkeld om de KAM-coördinator van de toekomst te helpen met zijn werk.

Doordat alle registraties en vastgelegde afspraken digitaal inzichtelijk en beschikbaar zijn kan hij of zij het bedrijf helpen de impact te vergroten van het managementsysteem. Daarnaast wordt zijn of haar werk eenvoudiger. Wordt KAM-coördinator in de organisatie vaak gezien als bewaker van kwaliteitsprocessen en verbeteracties, door deze live beschikbaar te hebben veranderd zijn rol als aanjager voor uitvoeren van acties wegens onvoldoende zichtbaarheid  en beschikbaarheid, naar coach om deze maatregelen inhoudelijk goed uit te voeren. Deze ‘gewonnen’ tijd kan immers nuttiger besteed worden. Het in één overzicht beschikbaar hebben van alle openstaande maatregelen voor het management verandert zijn rol van‘ kinderjuf naar ‘mede’ creator. En zo kan het bedrijf zich beter richten op wat belangrijk is: Het leveren van een mooi product of dienst, en daarmee zal het KAM als vakgebied binnen een organisatie ook beter zijn toegevoegde waarde kunnen bewijzen.   

Wilt u de uitdaging aangaan om het beste te halen uit de middelen die uw organisatie beschikbaar stelt aan uw KAM coördinator? of bent u zelf KAM coördinator en wilt u weten waarom digitaal werken in een op de praktijk toegespitst digitaal management een betere impact heeft dan de huidige werkmethode? Bezoek dan onze website.  ISO2HANDLE werkt samen met kundige partners die samen met u en ISO2HANDLE hier een stap in kunnen zetten.
Heeft u meer vragen of opmerkingen? Wij horen het graag!


Deze blog geschreven door Marco van Burken

Marco is één van de oprichters van ISO2HANDLE. Zijn jarenlange ervaring als management consultant heeft bijgedragen aan het platform dat ontwikkeld is om aan te sluiten op de dagelijkse praktijk en problemen waar bedrijven en consultants mee worstelen om het managementsysteem optimaal te laten functioneren.

 

Heeft u interesse in ISO2HANDLE? Vraag dan een gratis demo aan!

[addtoany]

 

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies

Contact opnemen

Contact opnemen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Whitepaper aanvragen