De juiste tools maken succes op de lange termijn mogelijk

Je beschikt over een HACCP-plan. Je weet waar de probleemgebieden zitten en je hebt alles in het proces op het gebied voedselveiligheid onder controle. Nu stuurt één van je leveranciers een belangrijk ingrediënt met salmonella. Met een voedselveiligheids-managementsysteem (FSMS) is de kans groot dat dit ingrediënt het dok van uw leverancier niet zou hebben verlaten.

Een FSMS is meer dan alleen een HACCP-plan; het gaat veel verder dan dat. Met een FSMS is jouw organisatie beter voorbereid op de FSMA en in de eerste plaats in staat een ramp te voorkomen, dan branden te blussen als er iets misgaat. Dat komt omdat een FSMS jou de tools geeft om op koers te blijven en te helpen bij de moeizame taak om alle informatie die je nodig hebt in een oogwenk voor regelgevers en auditors te registreren.

 

Wat is een FMSM?

“Een managementsysteem voor voedselveiligheid is veel meer dan een goed geschreven en uitgevoerd HACCP-plan”, zegt Jeff Lucas, technisch directeur van Silliker. “Het is een allesomvattend systeem dat zich vertakt in alle vereiste programma’s, contractserviceproviders, goedkeuring van leveranciers, allergenenbeheerprogramma’s, enz.” Elk van deze individuele programma’s kan een dramatisch effect hebben op de voedselveiligheid, maar ze moeten wel beschikken over getrainde personen die toezien op het juiste onderhoud. Als alle systemen samenwerken en goed worden gemonitord, is de voedselveiligheid bereikt. Maar de inzet van het management is van cruciaal belang voor het verkrijgen van een alomvattend, levend FSMS, zegt Lucas.

 

In de traditionele zin is een FSMS een reeks specificaties, procedures, processen, verificaties, validaties en documentatie die het formele plan van een verwerker omvat om voedselveiligheid en kwaliteitsmanagement te waarborgen, zegt Barbara Levin, senior vice president en medeoprichter van SafetyChain Software. Hoewel er softwaretools beschikbaar zijn om de documentatie van een FSMS en kwaliteitssysteem te automatiseren, kan het gemakkelijk zijn om een ​​softwaresysteem te verwarren met een bedrijfsprogramma. “Daartoe heb ik gehoord dat meer organisaties naar hun traditionele FSMS verwijzen als een plan of programma voor voedselveiligheidsbeheer”, voegt Levin toe.

 

“Een voedselveiligheidsbeheersysteem is de programmastrategie van een organisatie voor het onderhouden en uitvoeren van een voedselveiligheidsprogramma om interne en externe normen, voorschriften en vereisten te omvatten en na te leven”, zegt Katie Moore, Global Industry Manager van GE Intelligent Platforms. Moore heeft jaren in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie gewerkt, waaronder haar laatste functie als fabrieksmanager die verantwoordelijk was voor het omgaan met voedselveiligheidskwesties.

 

In de inleiding van het ISO 22000-document staat: “Deze internationale norm specificeert de vereisten voor een voedselveiligheidsmanagementsysteem dat algemeen erkende sleutelelementen combineert om de voedselveiligheid in de hele voedselketen te waarborgen, tot aan het punt van eindconsumptie.” Het gaat hierbij om:

  • Interactieve communicatie;
  • Systeem beheer;
  • Vereiste programma’s;
  • HACCP-principes.

Volgens het document is ISO 22000 in overeenstemming gebracht met ISO 9001 om de compatibiliteit van de twee normen te verbeteren en kan het onafhankelijk van andere managementsysteemnormen worden toegepast. ISO 22000 kan worden gebruikt in combinatie met of als onderdeel van de bestaande FSMS van een processor. Bovendien kunnen verwerkers hun bestaande FSMS blijven gebruiken door aan te tonen dat het voldoet aan de ISO 22000-normen, en kunnen ze zeggen dat ze voldoen aan ISO 22000 – in afwachting een positief beoordeelde audit.

 

ISO 22000 integreert de principes van het HACCP-systeem en toepassingsstappen die ontwikkeld zijn door de Codex Alimentarius Commissie. Hoewel de norm vereist dat alle gevaren die verband houden met het proces en de faciliteiten worden beperkt, is het alleen bedoeld om voedselveiligheidsproblemen aan te pakken, niet noodzakelijkerwijs de kwaliteit hiervan.

 

Certificatie van het voedselveiligheidssysteem 22000 (FSSC 22000) is specifiek gebouwd op ISO 22000. FSSC 22000 richt zich niet noodzakelijkerwijs op kwaliteit, maar biedt het een raamwerk voor een processor om een ​​FSMS te ontwikkelen. FSSC 22000 is het certificatieschema voor voedselveiligheidsmanagementsystemen die gebruik maken van de internationale en onafhankelijke normen ISO 22000 en ISO 22003 en technische specificaties voor sector-PRP’s zoals ISO 22002-1 en PAS 223, die werden ontwikkeld na een breed en open overleg met een groot aantal verwante organisaties. Het FSSC 22000-certificatieschema wordt ondersteund door de European Food and Drink Association (CIAA) en Grocery Manufacturers Association (GMA).

Grote internationale voedsel- en drankverwerkers gebruiken FSSC 22000 vaak als een GFSI-certificeringsschema omdat het hen in staat stelt GFSI-certificering te verkrijgen voor FSMS’en die ze al hebben; ze kunnen natuurlijk ook verschillende andere GFSI-certificeringen hebben. Kleinere verwerkers die al dan niet over een specifiek FSMS beschikken, kunnen kiezen voor een meer prescriptief schema zoals BRC of SQF, die elk al een voedselveiligheidsregime hebben gedefinieerd die moeten worden gevolgd. Hoewel FSSC 22000 een ander startpunt heeft dan andere schema’s, is het belangrijk dat alle GFSI-schema’s dezelfde resultaten opleveren – een GFSI-certificering die wereldwijd geldig is.

Uiteraard kan geen enkele certificeringsinstantie garanderen dat een verwerker elk moment van de dag het regime van een GFSI-schema volgt. Het volgen van de procedures van het schema zorgt niet alleen voor het veilig produceren van het voedsel, maar zorgt ook dat het voedsel de kwaliteit behoudt. Vooral als de verwerker een aantal kwaliteitscriteria heeft opgesteld in zijn FSMS.

Volgens editie 7 van de SQF-code is certificering van SQF-systemen door een certificeringsinstantie geen garantie voor de veiligheid van het voedsel of de service van een leverancier of dat de leverancier altijd voldoet aan alle voedselveiligheidsvoorschriften. Het is echter een garantie dat de voedselveiligheidsplannen van de leverancier zijn geïmplementeerd in overeenstemming met de HACCP-methode en de toepasselijke wettelijke vereisten, en dat de plannen zijn geverifieerd en vastgesteld dat ze effectief zijn om de voedselveiligheid te beheren. Het is ook een verklaring van de toezegging van de leverancier om:

  1. Veilig voedsel van hoge kwaliteit te produceren;
  2. Te voldoen aan de vereisten van de SQF-code;
  3. Te voldoen aan de geldende voedselwetgeving.

“Een FSMS bevordert het verzamelen van kwaliteitsgegevens, zorgt ervoor dat de gegevens in het systeem worden ingevoerd en richt zich vervolgens op gegevensvalidatie”, legt Christian Hutter, executive vice president, products and strategy, Junction Solutions uit. “Het doel van een FSMS is om een ​​enkele versie van de ‘waarheid’ te leveren die een organisatie helpt de kwaliteit en veiligheid van zijn voedsel te behouden. Bovendien definieert de FSMS, in het geval van fouten of terugroepacties, snel corrigerende maatregelen en dwingt deze af, en biedt analyses voor nieuwe preventieve maatregelen om toekomstige kwaliteits- of veiligheidsproblemen op te lossen.”

 

Waarom een FSMS ontwikkelen?

“Het doel van een managementsysteem is om risico’s te beperken”, zegt Bevin Lyon, vice-president van Intelex. Een FSMS stelt een verwerker in staat zichzelf te reguleren, dus een handhavingsfunctionaris zou niet nodig moeten zijn om ervoor te zorgen dat de verwerker de voorschriften naleeft. “HACCP, PRP’s, managementpraktijken, training, enz. helpen allemaal bij het identificeren van risico’s en gevaren”, voegt Lyon toe.

 

“Elk van deze programma’s wordt beschouwd als een onderdeel van een solide FSMS”, zegt Moore. “Op zichzelf staand, zouden ze niet voldoende zijn om risico’s te beperken, maar samen dragen ze bij aan een veiligere voedselproductieomgeving.”

 

“Preventieve controle is een belangrijk onderdeel van de FSMA-regelgeving”, zegt Lucas van Silliker. Deze preventieve maatregelen zijn van toepassing op alle programma’s die de HACCP-plannen en FSMS-programma’s ondersteunen. Vaak vinden terugroepacties plaats, niet vanwege het falen van een goed geschreven en uitgevoerd HACCP-plan, maar vanwege slechte verificatie- en validatieprocedures van de ondersteunende vereiste programma’s. Volgens Lucas is het opstellen van een matrix van opleidings-, verificatie- en validatieactiviteiten van het grootste belang bij het uitvoeren van een alomvattende, preventieve, gecontroleerde FSMS en het naleven van de FSMA-regelgeving.

 

Corrigerende en preventieve maatregelen, ook wel CAPA genoemd, maken deel uit van GMP en richten zich niet alleen op preventieve maatregelen, maar ook op wat te doen als er zich problemen voordoen, zegt Hutter. “Laten we eerlijk zijn, er zullen problemen aan de orde komen. Het hebben van de juiste procedures om het huidige probleem op te lossen en, nog belangrijker, om het in de toekomst te voorkomen, is een belangrijk onderdeel van elk FSMS. ”

 

Hulp bij het ontwikkelen van FSMS

Verwerkers die hulp nodig hebben bij het opzetten van een FSMS zouden weinig moeite moeten hebben om een ​​GFSI-consultant te vinden. Zo worden gecertificeerde consultants en hun expertisegebieden vermeld op de website van SQF. Contact opnemen met de certificerende instellingen om een ​​getrainde adviseur te vinden is een andere optie, biedt Lucas aan. “Maar de verwerker moet eerst de juiste training volgen voor de gekozen GFSI-standaard [BRC, SQF, FSSC 22000]. Dit zal de verwerker enorm helpen de inzet en middelen te begrijpen die nodig zijn om certificering te behalen en een FSMS te voltooien. Opleidingscentra kunnen ook begeleiding bieden aan een consulent. ”

Volgens Danna Nelson, vice-president van Aptean, ERP-productbeheer, zijn geloofwaardigheid en geschiedenis twee belangrijke indicatoren bij het kiezen van een consultant.

 

Het inhuren van een interne voedselveiligheidsmanager is de meest duurzame benadering”, zegt Intelex’s Lyon. “Een consultant geeft je een mooie oerknal, maar het hele punt van een managementsysteem is dat het eeuwig moet duren. Een consultant kan je helpen die bouwstenen in elkaar te zetten en de bal aan het rollen te krijgen, maar je wilt een manager.

 

Uiteraard is training ook een belangrijk onderdeel van elk FSMS. “Naar mijn mening is training geweldig voor een bedrijf van elke omvang”, zegt Hutter van Junction Solutions. “Nog beter is om betrokken te raken bij de verschillende branchegroepen. Ik woon bijvoorbeeld de vergaderingen van de United Fresh – Food Safety and Technology Council bij. De discussies zijn van onschatbare waarde om ons te helpen de trends en regels te zien die worden voorgesteld en/of geïmplementeerd. Bovendien helpen de collegiale discussies een organisatie een strategie te ontwikkelen om een ​​FSMS te implementeren of te verbeteren. ”

 

Veel branchegroepen zoals AIOE (Alliance for Innovation and Operational Excellence), GMA en PMMI hebben werkgroepen die regelmatig niet-competitieve best practices delen over onderwerpen als voedselveiligheid, voegt Moore van GE’s Intelligent Platforms toe. Deze organisaties bieden ook toegang tot serviceproviders en consultants om bedrijven van elke omvang te helpen hun grootste uitdagingen aan te pakken.

 

Gebruik een GFSI-schema om voedselveiligheid te beheren

“Certificering volgens een GFSI-standaard is een goede stap bij het ontwikkelen van jouw FSMS”, adviseert Lucas. “De GFSI-normen zijn gericht op HACCP en het verzekeren van de nodige verificatie- en validatieactiviteiten voor alle ondersteunende programma’s, dat wil zeggen transport, kalibratie, allergenenbeheer, ongediertebestrijding, metaaldetectie, enz.”

Volgens Hutter zouden voedings- en drankenbedrijven moeten profiteren van door GFSI gesanctioneerde programma’s voor hun respectievelijke industrieën bij het ontwikkelen van een FSMS. “Een organisatie zal uiteindelijk meer tijd en geld besteden, evenals waardevolle interne middelen, als het besluit het wiel opnieuw uit te vinden en zijn eigen normen te ontwikkelen. Deze gesanctioneerde programma’s hebben meer geloofwaardigheid in de branche. ”

“De meeste beslissingen over welk GFSI-formaat is gebaseerd op wat de klant wil”, zegt Lucas. “De echte vraag is niet zozeer welk format je moet kiezen, maar of het bedrijf de kennis en middelen heeft om een ​​FSMS te ontwikkelen, implementeren en uit te voeren. Als een organisatie internationale activiteiten heeft en klanten moet integreren in een corporate FSMS-structuur, zou het FSSC 22000 eens goed willen bekijken. Als de klanten en activiteiten in de VS zijn gevestigd, dan zou ik naar het BRC- of SQF-schema kijken. ”

“In veel gevallen stimuleren big-box-winkels zoals Walmart, Costco en Kroger de vereiste, vooral voor hun private label-co-fabrikanten. Met deze vereiste geven de winkels het auditbeheer door aan externe auditors en beschikken ze over een gestandaardiseerd platform om [hun GFSI-conformiteit] te meten,” voegt Moore toe. Bijkomend voordeel is dat voedselproducenten een aantal interne en externe audits kunnen consolideren, evenals voedselveiligheids- en kwaliteitsprogramma’s.

Voor alle betrokken partijen zijn de uiteindelijke voordelen een beter begrip en beheer van de voedselvoorzieningsketen om de voedselveiligheid in het productieproces te waarborgen, vervolgt Moore.” Verwerkers moeten alle GFSI-schema’s evalueren op basis van hun individuele behoeften als organisatie.” In veel gevallen hebben verwerkers verschillende stukjes voor een FSMS, maar het kan zijn dat een deel van de puzzel ontbreekt. Het vinden van het ontbrekende stuk is belangrijk.

“De ontwikkeling van een FSMS is een ‘begin waar je bent project”, zegt Lucas. “De consultants van Silliker kunnen een huidig systeem beoordelen en een GAP-analyse uitvoeren op basis van het gekozen GFSI-formaat of FSSC 22000. Als het doel van de organisatie is om een ​​systeem te ontwikkelen en niet noodzakelijkerwijs certificering volgens een [GFSI] -standaard te behalen, zijn de vereisten nog steeds hetzelfde. De ‘best practices’ zijn niet zo verschillend. De belangrijkste vraag die gesteld moet worden is: ‘Zal het hogere management ondersteuning en middelen bieden voor een uitgebreid FSMS, of wordt dit gewoon een map op een plank om klanten te laten zien?’ ”, Zegt Lucas.

Het geld dat aan GFSI-certificering wordt besteed, wordt nauwelijks verspild. “Een GFSI-certificering is een uitstekende, uitgebreide basis voor een solide FSMS”, zegt Moore. “In mijn ervaring heeft de meerderheid van de grote verwerkers zich aangemeld bij een aantal schema’s, grotendeels SQF, BRC of FSSC 22000, maar sommige kleine en middelgrote bedrijven zijn ook begonnen met het certificeringsproces.”

Gebruik software voor het bijhouden van gegevens

Al jaren wordt data-acquisitie- en besturingssoftware gebruikt om kritische procesparameters en loggegevens bij te houden, inclusief batchrecords en elektronische handtekeningen van operators. Volgens Nelson van Aptean biedt de software ook een manier om vast te leggen of jij je ook aan een FSMS houdt, zoals het dagelijks controleren van de temperatuur. Bovendien kan de software trends gemakkelijker herkennen dan een persoon. Waardoor correcties ook sneller uitgevoerd kunnen worden.

“De huidige softwareoplossingen voor voedselveiligheid en kwaliteitsborging [FSQA] gaan veel verder dan het bijhouden van gegevens”, zegt Levin van SafetyChain. “Afhankelijk van het type oplossing dat wordt geïmplementeerd, kunnen FSQA-systemen specificaties definiëren, automatisch taken plannen, testresultaten in realtime analyseren met automatische waarschuwingen voor afwijkingen, de naleving van leveranciers voor goedgekeurde leveranciersprogramma’s automatiseren, inkomende/uitgaande analysecertificaten automatiseren, programma’s beheren voor naleving van regelgeving en naleving door derden, inspecties in het veld/fabriek toestaan via mobiele apparaten en nog veel meer. “Alle onderdelen van het FSMS bevinden zich in de softwareoplossingen, die volgens Levin centrale opslagplaatsen van FSQA-gegevens van alle faciliteiten/locaties/producten creëren voor auditgereedheid, continue verbetering en trending.

Er moet echter een langetermijnstrategie worden ontwikkeld voordat je kiest voor een softwaresysteembenadering. “Een FSMS is misschien wel de centrale opslagplaats voor alles wat met voedselveiligheid te maken heeft, maar vaker wel dan niet worden beheersystemen voor voedselveiligheid gebouwd door talrijke systemen te integreren. Dit zorgt voor uitdagingen omdat integraties duur zijn om te creëren en inherent moeilijk te onderhouden zijn ”, legt Hutter uit. “Deze integraties zijn gebouwd om gegevens uit een groot aantal, ongelijksoortige systemen en databases uit te wisselen, die allemaal draaien op een mix van verouderde platforms met verouderde en complexe architecturen.” Omdat processors end-to-end zichtbaarheid moeten hebben, zal hoe eerder deze lappendeken van systemen kan worden geëlimineerd en / of geconsolideerd, hoe gemakkelijker het voor processors zal zijn om in een oogwenk over de juiste gegevens te beschikken, zegt Hutter.

Een gebied waarop voedselveiligheid moet worden beheerd, is de toeleveringsketen. “In een complexe toeleveringsketen is het vaak moeilijk om te controleren of de inputproducten aan de eisen voldoen”, zegt Dag Heggelund, Trace Register Executive Vice President en Chief Technology Officer. “Traceerbaarheid gewoon beschouwen als een terugroepinstrument is naar onze mening kortzichtig. Verbeterde traceerbaarheid is een belangrijke pijler voor het waarborgen van de naleving van voedselveiligheid; je moet veel meer gegevens verzamelen dan nodig is voor terugroepingsbeheer. ” Door de gegevens die zijn verzameld door een verbeterde traceerbaarheidssoftwaretool in krachtige analytische tools zoals TR PLUS van Trace Register in te voeren, kan een operator van een reactieve modus naar een proactieve modus gaan – niet alleen een terugroepactie beheren, maar deze ook voorkomen, voegt Heggelund eraan toe.

De distributie van de toeleveringsketen is lang voorbijgegaan en een van de moeilijkere onderdelen van een FSMS om te controleren, zegt Hutter. Maar nieuwe oplossingen voor RFID-traceerbaarheid en traceerbaarheid in de koelketen kunnen van onschatbare waarde zijn bij het beheren van voedselveiligheid, vooral in toepassingen voor bederfelijke voedingsmiddelen. Een nieuwe traceerbaarheidstechnologie combineert bijvoorbeeld een temperatuursensor met een RFID-tag die op een pallet kan worden bevestigd. De tag registreert temperatuur versus tijd (en bij sommige systemen) kan het ook locatiegegevens doorgeven wanneer producten door de toeleveringsketen worden vervoerd. Met deze geregistreerde en/of live gegevens is het dus mogelijk om specifieke distributiepartners verantwoordelijk te houden voor situaties waarin het product is blootgesteld aan hoge temperatuurschommelingen.

Een van de vier belangrijkste gebieden van ISO 22000 is interactieve communicatie, vooral tussen een processor en zijn leveranciers. Hoewel het delen van interne gegevens een lange weg kan gaan om een terugroepactie te voorkomen, kan de mogelijkheid om gegevens in beide richtingen te communiceren potentiële problemen op hun weg helpen. Volgens Lyon van Intelex heeft Nestlé een correctief actieprogramma voor leveranciers ingebouwd in zijn Intelex Quality Management-softwaresysteem. Alle Noord-Amerikaanse leveranciers van Nestlé hebben toegang tot het systeem. Wanneer een inkomende zending met een afwijking wordt ontvangen bij een Nestlé-faciliteit, wordt automatisch een e-mail naar de leverancier gestuurd. De leverancier kan dan inloggen op het Intelex-systeem van Nestlé en aangeven welke corrigerende maatregelen het zal nemen om eventuele problemen op te lossen. Leveranciers hebben 24 uur om te reageren na ontvangst van een e-mailbericht.

ISO2HANDLE helpt je graag!
Heb je na het lezen van dit artikel vragen over FSMS? Wij helpen je graag. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Leave a comment

Contact opnemen

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies