Behaal BRC en vergroot jouw afzetmarkt

Produceer of lever je voor de wereldwijde levensmiddelenmarkt? Steeds vaker eisen grote retailers dat een organisatie aan de BRC norm voldoet. Lees op deze pagina wat deze norm precies inhoudt, hoe je deze kunt behalen en hoe wij je kunnen helpen.

 

Over BRC

BRC staat voor Britisch Retail Consortium. Het is opgericht in de jaren 90 door een aantal supermarktketens. BRC is opgericht om de kwaliteit van de producten te kunnen waarborgen. Organisaties die beschikken over een BRC-standaard hebben aan al hun leveranciers geëist om te voldoen aan deze standaard. De BRC-standaard beschrijft de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor voedselverwerkende organisaties, die direct leveren aan de retailsector. Hierbij kan ook gedacht worden aan verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen.

 

Voordelen van een BRC-certificaat

Als je in het bezit bent van een BRC-certificaat profiteer je van veel voordelen, ten opzichte van niet-gecertificeerde organisaties. Voorbeelden van voordelen zijn:

 • Aantoonbare voedselveiligheidsgarantie;
 • Minder risico’s;
 • Erkenning van klanten en opdrachtgevers;
 • Optimalisatie van het bedrijfsresultaat.

 

Bovendien voldoet u aan de eisen van retailers. Hierdoor is het mogelijk om zaken met ze te doen, waar dit zonder certificaat waarschijnlijk niet mogelijk was.

 

Een BRC-certificaat behalen

Om een BRC-certificaat te behalen dien je allereerst de werkprocessen in kaart te brengen. Vervolgen moet er een gevarenanalyse worden uitgevoerd op het gebied van grondstoffen, processen, food fraude en food defense. Daarnaast moet het personeel getraind zijn. Hierna moet er een audit uitgevoerd worden door een certificerende instantie. Als de organisatie slaagt voor deze audit ontvangt deze het BRC-certificaat.

 

Om op korte termijn inzichtelijk te krijgen waar jouw organisatie op dit moment staat, kan er een nulmeting uitgevoerd worden. Met deze nulmeting wordt duidelijk op welke onderdelen er nog actie ondernomen moet worden. Iso2Handle kan jou vervolgens op verschillende manieren ondersteunen om jouw organisatie te laten voldoen aan de BRC-standaard:

 

 1. Wij nemen voornamelijk een adviserende rol aan. Dit is perfect voor wanneer je het inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem voor zover mogelijk op eigen kracht wilt doen. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat alle onderwerpen aan bod komen. Dit is kostenbesparend en dit heeft je kennisoverdracht voor de toekomst.
 2. Wij maken een combinatie van advies en hulp. We dienen als drijvende kracht en begeleider, waarbij jij verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van de stappen.
 3. Wij zorgen ervoor dat alle stappen genomen worden om ervoor te zorgen dat jouw organisatie het certificaat behaald of behoud. Doorlooptijd, snelheid en ontzorgen zijn hierbij gepaste sleutelwoorden.

 

De 6 BRC-standaarden

De huidige BRC-norm bestaat uit 6 standaarden. Namelijk:

 • BRC – Food
 • BRC – Packaging materials
 • BRC – Opslag en distributie
 • BRC – Agenten en handelaren
 • BRC – Consumentenproducten
 • BRC – Retail

 

Elke norm bestaat uit een evaluatiechecklist en een evaluatieprotocol. In de evaluatiechecklist zijn de eisen en de intenties gespecificeerd. Er bestaan eisen op het gebied van risicobeheerssysteem, gevaren, risicobeheersysteem, het technisch managementsysteem, normen voor de productieomgeving, de beheersing van verontreinigingen en het personeel

Heb je vragen over de BRC-standaard of hoe jouw organisatie deze kan behalen? Wil je meer informatie of wil je meer weten over de begeleiding die ISO2HANDLE biedt? Neem dan contact met ons op.

Leave a comment

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies