Skip links

Roadmap

ISO 27002

ISO 27002 is een norm waar we lang aan hebben gewerkt. In deze versie is deze norm beschikbaar met een volledig eigen dashboard, risico beheer, beheersmaatregelen beheer, VVT (Verklaring van toepasselijkheid) print mogelijkheid en uiteraard (zoals u van ons gewend bent) volledig geïntegreerd.

Excel uploaden en downloaden

In de nieuwe versie kunt u formulieren downloaden en uploaden in “.xlsx” formaat. Dit zorgt er voor dat u dus niet meer zelf een conversie slag hoeft te doen van .xls naar .xlsx. Daarnaast kunt u nu iedere excel sheet uploaden die u wilt en hierbij de kolommen zelf koppelen aan de juiste keys. Tot slot zorgen we er ook voor dat u zowel rijen kunt updaten als toevoegen.

Universele grafieken

U kunt al zo veel grafieken maken als u wilt over iedere X en Y as. Alleen hoeveel lijnen deze grafiek bevat en welke kleur deze heeft is momenteel nog gelimiteerd. Deze limieten zullen we in deze versie weg halen waardoor u zo veel lijnen toe kunt voegen als u wilt in iedere kleur die u wilt.

Zelf referenties toevoegen in formulieren

In deze versie wordt het mogelijk om zelf referenties (verwijzingen naar andere formulieren) toe te voegen aan uw eigen formulieren. Dit zorgt er voor dat u meerdere formulieren kunt maken die samen een systeem vormen of bestaande formulieren kunt vervangen voor uw eigen versies.

Zelf maatregelen beheer toevoegen

In deze versie krijgt u de mogelijkheid om maatregelen beheer toe te voegen aan uw eigen formulieren. Wanneer u dit doet verschijnt uw formulier ook automatisch in de maatregelen pagina en krijgt u direct alle functionaliteit die hier bij hoort.

Bekijk Word, PDF en Excel bestanden direct in uw browser

Omdat veel consultants de vraag stelden of we deze bestanden ook direct zichtbaar kunnen krijgen in de browser hebben we hier onderzoek naar gedaan. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor.  De planning is om een eerste integratie in versie 4.3 beschikbaar te stellen.

Dynamische bestandseigenschappen

We willen er voor zorgen dat jullie zelf bestandseigenschappen kunnen definiëren die vervolgens in te vullen zijn bij ieder bestand. Dit maakt het zoeken, sorteren en filteren namelijk erg snel en eenvoudig.

Turtle diagrammen

In deze versie willen we turtle diagrammen beschikbaar stellen. Hiermee wordt het mogelijk om processen heel helder weer te geven. Zo kunt u een proces kiezen uit uw processen formulier en hierbij de inputs, outputs, middelen, competenties, procedures en monitoring aan elkaar verbinden.

Zelf normstappen toevoegen

U kunt al zelf normstappen uit zetten of verbergen voor gebruikers maar we willen er voor zorgen dat u ook zelf normstappen toe kunt voegen. Zodra dit namelijk kan kunt u zelf templates uitbreiden of aanpassen.

Consultant statistieken

Bij deze release willen we een statistieken dashboard bouwen voor u. Een dashboard uitsluitend voor de consultant waarin u ziet wat de performance is van uw klanten. Hoeveel maatregelen er open staan, of ze worden opgevolgd, wat de trend is, wanneer men voor het laatst actief was samen met nog een aantal indicatoren.

Concept, intern en live antwoorden

De huidige situatie is dat wanneer u antwoord geeft op een normstap, dit per definitie de laatste versie is en daarmee ook live is binnen de organisatie. We willen er voor zorgen dat u een versie eerst als een concept op kunt slaan. Daarna kunt u hem intern delen met collega’s die wijzigingen kunnen doen, zodat u vervolgens een nieuwe versie live kunt zetten, na de feedback, voor de rest van het bedrijf.

Contact opnemen

Aanmelden basis cursus

Je wordt gebeld door

Jan-Kees Harmsen

Implementatie & advies

Contact opnemen

Contact opnemen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Whitepaper aanvragen